• Foto1
 • Foto10
 • Foto11
 • Foto12
 • Foto13
 • Foto14
 • Foto15
 • Foto16
 • Foto17
 • Foto18
 • Foto2
 • Foto3
 • Foto4
 • Foto5
 • Foto6
 • Foto7
 • Foto8
 • Foto9

Wij onderschrijven de Governance Code Cultuur. Het bestuursmodel is dat van een onbezoldigd bestuur dat het beleid bepaalt en ook meewerkt in de uitvoering. 

Het bestuur van de stichting bestaat uit vijf leden met een zittingsduur van vier jaar en zijn tweemaal herbenoembaar:

 

Voorzitter: 

H. van Heerde (Henk) - e-mail: h.heerde@chcvollenhove.nl  (sinds 16-12-2017)

Secretaris: 

T. Mintjes (Teo) - e-mail: secretaris@chcvollenhove.nl (sinds 16-11-2010)

Penningmeester:
G.W.M. Konter (Dineke) - e-mail: d.konter@chcvollenhove.nl (sinds 16-12-2017)

Lid:
H.J. Postma (Harry) - e-mail: h.postma@chcvollenhove.nl (sinds 1-2-2019)
M.J. de Boer (Miriam) - email m.deboer@chcvollenhove.nl  (sinds 12-03- 2020)


 

Het bestuur vergadert tweemaandelijks in het museum. 

Dedico ICT

Copyright © 2015. All Rights Reserved.