• Foto1
 • Foto10
 • Foto11
 • Foto12
 • Foto13
 • Foto14
 • Foto15
 • Foto16
 • Foto17
 • Foto18
 • Foto2
 • Foto3
 • Foto4
 • Foto5
 • Foto6
 • Foto7
 • Foto8
 • Foto9

De laatst verschenen uitgave van Kondschap is van juni 2017. Hieronder het overzicht van de inhoud.

Eén van onze redacteuren streek in 1993 neer in een oude boerderij in de Zuurbeek te Sint Jansklooster en na verloop van jaren raakte zij meer en meer geïnteresseerd in de geschiedenis van haar huis en in de mensen die er vroeger hebben gewoond. Zij ging op speurtocht in archieven en praatte honderduit met mensen uit de buurt die graag met haar het verleden indoken.

U als lezer gaat mee op speurtocht en u zit op de eerste rang bij al die gesprekken, waarin het echtpaar Jan en Geertje Winters-Lok, met hun kinderen, centraal staat. Het resultaat van de zoektocht is een verrassend relaas dat veel inzicht geeft in het wel en wee van de mensen die de afgelopen anderhalve eeuw in de Zuurbeek woonden en werkten. 

Voor een deel staat deze Kondschap in het teken van de inwoners van het voormalige eiland Schokland die in het jaar 1859 hun eiland in de Zuiderzee moesten verlaten. Zij kwamen onder meer naar Vollenhove, waar ze, in tegenstelling tot enkele andere plaatsen rondom de Zuiderzee, van harte welkom waren. Zo ook de ouders van Tijmen Albertus de Boer, die zich vestigden in één van de Schokkerhuisjes 'op het Fort'.

Zoon Tijmen werd visser naast God en zijn zwager Kobus Mossel, en samen wisten zij in februari 1915 een schippersfamilie te redden wier vrachtschip dichtbij Kuinre in een zware storm verging. Dochter Anna, die 99 jaar werd en in 2014 in Nieuw Clarenberg overleed, vertelde er graag en veel over.

Hoe Tijmen aan zijn bijnaam 'Lieve Tijm' kwam, leest u ook in het stuk. Ene Johanna had er alles mee te maken.

Over de Schokkers gesproken. Zij staan centraal in de nieuwe wisseltentoonstelling in het museum van het CHC en daarover gaat het laatste stuk in deze Kondschap. Met speciale aandacht voor de Schokker klederdracht die te bewonderen is in het museum. Ooit een 'Schokker dansje' gemaakt?

Deel 2 van het verhaal over de 'eeuwenoude bossen op het Hoge Land van Vollenhove' (deel 1 stond in het maartnummer van dit jaar) geeft veel informatie over het belang van enkele bossen en bosjes in onze contreien. Je rijdt of loopt er vaak langs zonder te beseffen hoe bijzonder sommige bossen en bosjes zijn. Neem nu het Westerholtbos, misschien beter bekend als het Knoppersbosje, dat door de schrijver 'van monumentale waarde' wordt genoemd en waar door Natuurmonumenten het 'hakhoutbeheer nog goed wordt uitgevoerd'. Dat ligt gewoon aan de Bergkampen op het Hoge Land, dicht bij de Kadoelerkerk.  En je kan er gewoon in wandelen. 

Het eerstvolgende nummer verschijnt in september 2017.

Daarin een verhaal over de beeldenstorm in 1578, het verdrinken van drie leden van de familie Klappe in 1872, het verhaal van Thijmen Alberts Klappe wiens portret op schilderij momenteel onderdeel is van de wisselexpositie Welkom Schokkers, de modelboerderij van de familie Van Beekhuizen uit 1964, de creatieve boerderij De clufte en het drama in de rietlanden dat zich voltrok in januari 1945.

redactie Kondschap

Dedico ICT

Copyright © 2015. All Rights Reserved.