• Foto1
 • Foto10
 • Foto11
 • Foto12
 • Foto13
 • Foto14
 • Foto15
 • Foto16
 • Foto17
 • Foto18
 • Foto2
 • Foto3
 • Foto4
 • Foto5
 • Foto6
 • Foto7
 • Foto8
 • Foto9

De laatst verschenen uitgave van Kondschap is van september 2018. 
 

Dat waren inderdaad andere tijden, toen ruim tweehonderd jaar geleden Anton Henri Sloet in Vollenhove werd geboren. Zoals zoveel adellijke figuren koos de jonge Henri voor een militaire loopbaan. Al op zestienjarige leeftijd was hij luitenant in een regiment huzaren en een jaar later vocht hij bij Quatre Bras in de slag bij Waterloo. Zeventien was hij toen en zo´n veldslag was wat anders dan een potje gamen. Auteur A. Mensema volgt Anton Henri op de voet in zijn gang door de rangen in het leger en signaleert dat hij ook al vroeg met de Oranje´s in aanraking kwam. En dat feit grijpt Henk van Heerde aan om de tentoonstelling Oldruitenborgh en Oranje, die momenteel in ons Stadsmuseum te zien is, nog eens hartelijk bij u aan te bevelen.
Militairen líggen in garnizoen of kazerne, dominees stáán in de gemeente. Het ene lijkt comfortabeler dan het andere. Toch heeft er in Vollenhove een dominee gestaan die het daar ruim 55 jaar heeft uitgehouden. En daarvoor was hij nog zes jaar dominee in Bathmen. Opnieuw andere tijden. Het gaat om ds. Henricus van der Poel, die volgens auteur H.D.J. Krikke te Dedemsvaart 84 jaar werd en tot zijn dood predikant in Vollenhove was.
Stads- of dorpsomroeper lijkt zo'n beroep van lang geleden, maar in vele dorpen en steden zijn ze tot tamelijk ver na de Tweede Wereldoorlog nog actief geweest. Vollenhove had natuurlijk stádsomroepers en één van hen was Jan Scheer, die in 1931 min of meer in het harnas is gestorven. Weinig omroepers zullen zijn vereeuwigd in de vorm van een beeldje. Jan Scheer wel en in ons stadsmuseum is dat beeldje te zien.
Dat de tijden heel snel kunnen veranderen blijkt ook uit het stuk van Martin van der Linde over 'vergaderboer' Henk Hulleman. Henk is van 1938, komt van Genemuiden en vertelt dat zijn vader zo'n twintig koeien molk, meer dan hij aankon. Op achtjarige leeftijd moest hij al helpen melken. Kom daar in deze tijd eens om met soms honderden koeien op stal. Het  gezin Hulleman vertrok naar Blankenham, waar Henk zijn vrouw Gerry leerde kennen. Die wilde eigenlijk niet met een boer trouwen, maar het is er toch van gekomen.
Wie zich interesseert voor de Reformatie in onze regio en de gevolgen daarvan voor de katholieken, kan niet om aartspriester Arnoldus Waeijer uit Zwolle heen. Zijn leven beslaat bijkans de hele zeventiende eeuw en zijn memoires, die hij in 1691 op 85-jarige leeftijd afsloot beslaan maar liefst 745 pagina's. Henk van Heerde heeft ze allemaal gelezen. Hij verdiept zich in de persoon Waeijer en laat de man uitvoerig aan het woord over zijn tijd in Vollenhove.
En nu we toch in die zeventiende eeuw zitten is het goed te weten dat Blokzijl een verleden van 'opstand' heeft en in de tachtigjarige oorlog én in het rampjaar 1672 van zich liet horen. In 1924 kwamen enkele bewoners opnieuw in opstand, en wel in een staking voor een nieuwe cao. Dat lijkt niks, maar het was wel de langste staking van Nederland. 


Het volgende nummer verschijnt begin december en omvat de volgende artikelen:

 • Katholieken in Vollenhove na de reformatie – deel 2
 • 150 jaar Nut in Vollenhove
 • De zijde van Gerrisheim

 

Dedico ICT

Copyright © 2015. All Rights Reserved.