• Foto1
 • Foto10
 • Foto11
 • Foto12
 • Foto13
 • Foto14
 • Foto15
 • Foto16
 • Foto17
 • Foto18
 • Foto2
 • Foto3
 • Foto4
 • Foto5
 • Foto6
 • Foto7
 • Foto8
 • Foto9

De laatst verschenen uitgave van Kondschap is van september 2017. Hieronder het overzicht van de inhoud.

Een gevarieerde Kondschap deze keer met nogal wat dramatische gebeurtenissen. Twee ongelukken waarbij in beide gevallen drie mensen om het leven kwamen en die in de kleine en hechte gemeenschappen van Vollenhove en Sint Jansklooster als zeer schokkend werden ervaren.

Klaas Klappe zeilde op 15 oktober 1872 met vader en zoon vanuit Vollenhove naar Schokland om vandaar direct door te varen naar Monnickendam. Alle drie de mannen zijn gebleven in een zware storm. Maria Klappe verloor op één dag haar man, oudste zoon en schoonvader. Ze kwam de ramp nooit te boven.

Woensdag 17 januari 1945, het laatste oorlogsjaar, trokken Roelof van Egten, Gerrit Huisman en diens zoon Jan, naar het rietveld om riet te snijden. Er lag een goede ijsvloer op de Wieden. Toch kwamen ze die avond niet terug waarna er verschillende groepjes mannen de rietvelden in trokken om ze te zoeken. Pas de volgende morgen werden ze onder het ijs gevonden. Verdronken. Berend van Egten, twaalf jaar oud, was erbij en hij wilde dit 'drama in de rietlanden' begin mei van dit jaar kwijt aan Arco Lassche, zodat het niet verloren zou gaan. Veertien dagen daarna overleed Berend van Egten.

Nog drie dramatische gebeurtenissen speelden zich af in de negentiende eeuw, toen Sint Jansklooster door drie grote branden werd  getroffen.

Van een geheel andere orde, maar ook dramatisch, zijn de gebeurtenissen die rondom de Reformatie, in Vollenhove plaatsvonden. Na 1578 plunderden gereformeerden de Grote of Sint Nicolaaskerk, waarbij een scheepstimmerman een houten christusbeeld te lijf ging. Dat heeft hij geweten, meldde de Zwolse aartspriester Arnoldus Waeijer niet zonder leedvermaak.

Maar niet alleen drama in deze Kondschap. Thijmen Alberts Klappe uit Vollenhove, Schokker van geboorte, is er ook nog. Hij kwam  in conflict met het bevoegde gezag en eindigde in de gevangenis van Zwolle. Het kostte hem 92 cent om er buiten te blijven.

Ook het levensverhaal van de familie Van Beekhuizen, momenteel wonend in Vollenhove, is niet dramatisch. Maar het geeft wel een goed inzicht in hoe het boerenbestaan de afgelopen halve eeuw is veranderd.

Dat geldt tenslotte ook voor het verhaal over 'De Clufte', opgetekend door de huidige bewoner van deze boerderij. Hij beschrijft de geschiedenis van het pand en schetst de opkomst en het einde van 'Creatief Centrum De Clufte', destijds een begrip in onze omgeving. 

Het eerstvolgende nummer verschijnt in december 2017.

Daarin een herinnering aan de onlangs overleden vrijwilliger Klaas Boes, uit 'Verhalen van Vollenhovenaren' dat over de Rentmeestershof waar Klaas Boes opgroeide; een aanvulling op het verhaal rond de Reformatie in het septembernummer, een artikel op basis van het rapport 'Heren en boeren voor de poort' over de bodemvondsten bij de Voorpoort in 2015; het 'Vollenhoofse' vers uit de gedichten van Tydeman (1795); en een artikel over Willem Bernars, die in 1723 zijn zwager doodstak. Tenslotte een artikel over de 100-jarige pastorie van de Gereformeerde Kerk in Sint Jansklooster. 

Dedico ICT

Copyright © 2015. All Rights Reserved.