• Foto1
 • Foto10
 • Foto11
 • Foto12
 • Foto13
 • Foto14
 • Foto15
 • Foto16
 • Foto17
 • Foto18
 • Foto2
 • Foto3
 • Foto4
 • Foto5
 • Foto6
 • Foto7
 • Foto8
 • Foto9

Het museum CHC Land van Vollenhove valt onder een stichting, volledig gedreven door vrijwilligers en financieel ondersteund door ruim vijfhonderd donateurs en enkele kleinere sponsoren. Het is een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling.

De stichting Behoud Kunst en Cultuur "Land van Vollenhove" (ook bekend als CHC) heeft ten doel: het bieden van een platform waar de historische, kunstzinnige en culturele waarden en uitingen van het gebied dat in het verleden werd aangeduid als "Het Land van Vollenhove" worden geconserveerd en gepresenteerd. Daarbij wordt ernaar gestreefd deze waarden en uitingen op een actieve en dynamische wijze zoveel mogelijk toegankelijk en aantrekkelijk te maken voor een breed publiek. Waar mogelijk zal de stichting trachten de aanwezige collectie aan te vullen.

Zij tracht dit doel ondermeer te bereiken door: het bieden van een centraal aanspreekpunt aan de diverse instellingen die zich met het vorenstaande bezighouden, ieder met behoud van zijn eigen doelstellingen. Het kanaliseren en bundelen van de diverse behoeften van die instellingen en het zijn van intermediair voor en namens deze instellingen onderling, richting overheid, politiek, subsidiegevers en overige relevante partijen. Hiertoe de nodige faciliteiten en middelen te verwerven, deze aan te bieden aan de betreffende instellingen. De realisatie van de doelstelling zal worden ondersteund door het houden van exposities en rondleidingen alsmede het voeren van een actief publiciteitsbeleid.

Sinds 2005 bestaat de Stichting, welke in 2008 als onderkomen het gebouw aan de Bisschopstraat 36 in Vollenhove in handen kreeg. Daar werd ook een deel van de collectie van de voormalige Oudheidkamer Brederwiede in ondergebracht. Inmiddels is de collectie aangepast en uitgebreid in het museale gedeelte. Een deel van de tentoonstellingsruimte wordt ingericht met wisselexposities. Dit is op het gebied van kunst, cultuur en historie. Niet alleen gericht op Vollenhove en directe omgeving, maar op het gehele Land van Vollenhove. Het wil een informatiecentrum zijn voor de hele Kop van Overijssel. Dit wel in directe samenwerking met andere culturele en historische instellingen in het Land van Vollenhove.

Dedico ICT

Copyright © 2015. All Rights Reserved.