• Foto1
 • Foto10
 • Foto11
 • Foto12
 • Foto13
 • Foto14
 • Foto15
 • Foto16
 • Foto17
 • Foto18
 • Foto2
 • Foto3
 • Foto4
 • Foto5
 • Foto6
 • Foto7
 • Foto8
 • Foto9

kabinet Geestelijkheid, CHC VollenhoveBij de ontginning van de streek en het ontstaan van de stad speelden de opeenvolgende bisschoppen van Utrecht een grote rol. De bisschop werd, omdat die toch geen erfopvolger kreeg, door de koning / keizer 'beleend' met het gebied dat we kennen als het Oversticht, nu Overijssel. Vanaf het hoge land van Vollenhove werden in de 11e eeuw de ontginningen van het veengebied geleid. In 1165 werd ter verdediging een kasteel gebouwd, omgeven door een slotgracht - later de binnenhaven van de vissers, nu jachthaven.

Er werden in de buurt twee kloosters gesticht, in Vollenhove werden een kapel en twee kerken gebouwd. Na de reformatie waren de dominees de baas, maar ondergronds bleef een katholieke schuilkerk.

In het kabinet ziet u een maquette van het Oldehuis, kasteel van de bisschoppen van Utrecht van de 12e tot de 16e eeuw. Verder religieuze kunst, bestaande uit diverse 16de en 17de eeuwse schilderijen en gebruiksvoorwerpen uit de RK kerk. Een 17de eeuwse archiefkist met beschilderingen. In een vitrine vondsten van het klooster Clarenberg. Recente schenkingen uit de nalatenschap van dominee Wolgen (20e eeuw). 

Dedico ICT

Copyright © 2015. All Rights Reserved.