• Foto1
 • Foto10
 • Foto11
 • Foto12
 • Foto13
 • Foto14
 • Foto15
 • Foto16
 • Foto17
 • Foto18
 • Foto2
 • Foto3
 • Foto4
 • Foto5
 • Foto6
 • Foto7
 • Foto8
 • Foto9

De redactie van het blad Kondschap vergadert steeds rond het uitkomen van een nummer alvast over de samenstelling van het daaropvolgende nummer. Kopij is altijd van harte welkom, stuur het opgemaakt in Word, inclusief foto's met bijschriften (eventueel de foto's los) naar het e-mailadres van de redactie, kondschap@chcvollenhove.nl . Aanbieden betekent overigens niet automatisch plaatsing! Het aangeboden stuk moet een historisch karakter hebben, en een duidelijke relatie met Vollenhove of omgeving. Verder moet het voor een grote groep lezers (donateurs) interessant en leesbaar zijn.

 

Na de redactievergadering, waarin de keuze voor artikelen wordt gemaakt (of onderwerpen waarover een redactielid zelf een artikel gaat schrijven) en de volgorde wordt vastgesteld, volgt binnen enkele weken al de deadline voor eerste contact met de drukker. De lange aanlooptijd is nodig omdat bij drukker Reestmond veel tijd nodig is voor de opmaak. Na opmaak wordt door alle redactieleden nogmaals kritisch gekeken naar spelfouten en andere missers.

De redactie vergadert altijd in de koffieruimte van het Stadsmuseum, globaal in de eerste week van maart, juni, september en december - rond het uitkomen van het nieuwe nummer van Kondschap. Dan begint de voorbereiding van het volgende nummer!

Het blad omvat doorgaans 24 bladzijden (naast de vaste omslag), een enkele keer 28 als dat zo uitkomt met de lengte van de artikelen. Het blijft altijd passen en meten om de kosten zoveel mogelijk in de hand te houden. Voor uitgebreide reacties op artikelen is daarom geen plaats. De redactie doet zijn uiterste best om inhoudelijke missers en contraversiële zaken in de communicatie met de auteurs te voorkomen, maar wil niet te veel treden in de vrijheden van de auteurs: hun mening telt. Discussies zullen dus buiten het blad moeten plaatsvinden, de redactie kan daarvoor de contacten leggen. 

Dedico ICT

Copyright © 2015. All Rights Reserved.