• Foto1
 • Foto10
 • Foto11
 • Foto12
 • Foto13
 • Foto14
 • Foto15
 • Foto16
 • Foto17
 • Foto18
 • Foto2
 • Foto3
 • Foto4
 • Foto5
 • Foto6
 • Foto7
 • Foto8
 • Foto9

De laatst verschenen uitgave van Kondschap is van  juni 2023. Hieronder een korte beschrijving, van de redactie.

Op het Kerkplein in Vollenhove staan enkele prachtige historische panden, waaronder het pand op nummer 15. Het huis werd rond 1620 als woning gebouwd voor de ambtenaar Joannes Lemker en bleef tot het einde van de achttiende eeuw dienstdoen als woning. Vanaf 1793 was de Franse school in dit pand gevestigd. Henk van Heerde is in de geschiedenis van de Franse school gedoken en laat u in het eerste artikel kennis maken met de leerlingen die op deze school zaten en de vakken die werden gegeven.
 
Vanaf halverwege de negentiende eeuw werd steeds vaker door rijkere boeren een nieuw type boerderij gebouwd; boerderijen met dubbele baanderdeuren, een hoger opgemetseld voorhuis en grotere ramen boven. Henk de Zeeuw neemt u in het tweede artikel mee naar het begin van de negentiende eeuw en vertelt over de economische situatie en de vernieuwingen voor boeren die ten grondslag lagen aan de opkomst van dit nieuwe type boerderij. Deze boerderijen zijn nog op vele plekken terug te vinden in het Land van Vollenhove, een goede reden om binnenkort met mooi weer de fiets te pakken en ze eens te bekijken!
 
De koopmanshuizen rond de havenkolk van Blokzijl vertellen het rijke verleden van deze voormalige handelsplaats en geven Blokzijl een stadse uitstraling. Dat het stads aandoet, zal niemand ontkennen. En dat Blokzijl ooit stadsrechten heeft gehad, ook niet. Maar hoe zit het nu precies met het stadsrecht voor Blokzijl? Mag Blokzijl zich officieel nog een stad noemen? Jos Mooijweer vertelt vanaf bladzijde 16 op boeiende wijze over de heikele kwestie en geeft antwoord op deze prangende vragen.
 
Voor de visserij in Vollenhove was 1932 een rampjaar vanwege de Afsluitdijk, waardoor de Zuiderzeeharing zou verdwijnen. Maar voor visserman De Boer werd het een rampjaar omdat hij zijn boot verspeelde door het lek stoten op een object onder water. De krant deed er verslag van.
 
Opnieuw werd het museum verblijd met nieuwe aanwinsten. Ditmaal zilverwerk met een geschiedenis, nauw verbonden met de stad.
 
Het in het vorige nummer beloofde tweede deel over de ‘kwestie Halbertsma’, die speelde in de periode 1915-1917, komt in het volgende nummer. Het volgende nummer verschijnt in september 2023. 


 • Wilt u het volgende nummer op tijd in de bus hebben? Wordt donateur  van ons museum! Stuur gewoon een e-mail met uw gegevens naar info@chcvollenhove.nl

 

Dedico ICT

Copyright © 2015. All Rights Reserved.