• Foto1
 • Foto10
 • Foto11
 • Foto12
 • Foto13
 • Foto14
 • Foto15
 • Foto16
 • Foto17
 • Foto18
 • Foto2
 • Foto3
 • Foto4
 • Foto5
 • Foto6
 • Foto7
 • Foto8
 • Foto9

De laatst verschenen uitgave van Kondschap is van maart 2022. Hieronder een korte beschrijving, van de redactie.

De Tachtigjarige Oorlog oftewel de Opstand tegen de Spaanse koning Philips II, die uiteindelijk tot de onafhankelijkheid van een deel van de Lage Landen leidde, was in eerste instantie een tijd van grote verdeeldheid en verwarring. Verdeeldheid onder meer tussen katholieken en protestanten en verwarring door de vele kleine en grote veldslagen die her en der in de toenmalige gewesten, vooral Zeeland en Holland, werden uitgevochten. En soms krijg je de indruk dat de geschiedschrijving zich met name met deze gebieden heeft bezig gehouden. Maar natuurlijk gebeurde er ook van alles in de rest van wat uiteindelijk de Nederlandse staat zou worden. Zo ook in onze contreien, in Vollenhove en omgeving, immers voor de Opstand een belangrijk bestuurscentrum. Henk van Heerde leidt ons in het eerste stuk rond langs de vele bezettingen, gevechten, veldslagen en zeeslagen, die ook in het noorden plaatsvonden, en leert ons de aanvoerders van de troepen kennen. Hij brengt orde in de chaos en dat is  geen gemakkelijke klus.
 
Het tweede verhaal speelt zich ook af in een oorlog, de Tweede Wereldoorlog welteverstaan, de grootste oorlog die de mens ooit heeft geteisterd. Het verhaal is geschreven door Sjaak Onderdelinden en het speelt zich af in Vollenhove, waar hij gedurende die oorlog woonde met zijn ouders. Aan het eind van de oorlog was hij vijf jaar oud, 'zijn' oorlog was dus heel beperkt, maar hij schreef er niettemin een indrukwekkend stuk over. Hij neemt ons mee naar het Vollenhove van die tijd en deelt met ons de pure herinneringen van een vijfjarige jongen aan een grote oorlog.
 
In 1859 besloot de regering dat het eiland Schokland in de Zuiderzee moest worden ontruimd. Verschillende stormvloeden hadden het eiland al steeds kleiner gemaakt en de ongeveer 650 bewoners leefden in grote armoede.  De meeste Schokkers verhuisden naar Vollenhove, een deel van hen kwam terecht op 'het Fort', het haveneiland waar vroeger het Oldehuis was gevestigd, terwijl er ook een groep neerstreek op het Kalverenbosch, een braakliggend stuk grond aan zee. Henk van Heerde heeft de gemeenschap van Schokkers met naam en toenaam in kaart gebracht en beschreven wie waar woonde, wanneer ze waren geboren en overleden, wie met wie was getrouwd, hoeveel kinderen er kwamen en waar ze uiteindelijk terecht kwamen. Een verhaal voor de nazaten van Schokkers en andere liefhebbers.
 
Tenslotte een in memoriam van Paul Datema, emeritus predikant van de hervormde gemeente in Vollenhove, geschreven door Jos Mooijweer. Datema had grote belangstelling voor regionale geschiedenis en schreef tal van artikelen in Kondschap.                        
 

Het volgende nummer verschijnt begin juni 2022. 


 • Wilt u het volgende nummer op tijd in de bus hebben? Wordt donateur van ons museum! Stuur gewoon een e-mail met uw gegevens naar info@chcvollenhove.nl

 

Dedico ICT

Copyright © 2015. All Rights Reserved.