• Foto1
 • Foto10
 • Foto11
 • Foto12
 • Foto13
 • Foto14
 • Foto15
 • Foto16
 • Foto17
 • Foto18
 • Foto2
 • Foto3
 • Foto4
 • Foto5
 • Foto6
 • Foto7
 • Foto8
 • Foto9

Kondschap wordt al uitgegeven vanaf september 1985. In de bibliotheek van het museum staan de oude uitgaven ingebonden gebundeld per vier jaargangen. 

Een aantal oude nummers is nog verkrijgbaar via bestelling op info@chcvollenhove.nl (losse artikelen eventueel in pdf via e-mail, € 5 per stuk) en betaling op IBAN  NL18 INGB 0000 0657 53 t.n.v. CHC Land van Vollenhove te Vollenhove. De laatste nummers kunt u kopen in de winkel van het museum (voor € 5 per stuk). Donateurs (minimale bijdrage € 18 per jaar) krijgen het blad gratis toegestuurd. 

Bent u op zoek naar een bepaald artikel of onderwerp, kunt u dat in deze inhoudsopgave nazoeken. 

 

Sommige oude artikelen - afhankelijk van het onderwerp - worden geherpubliceerd via de regionale website Mijn Stad Mijn Dorp

 


1e jaargang nr. 1: sept 1985         

                                       -  Bevolking Giethoorn en haar functionarissen in 1798

                                       -  Omslag Kondschap (1567 tot 1576)

                                       -  Foto Blokzijl (Huize Steenks)

                                       -  Een dominee met pastoorsbloed (Ds J. de Olde)

1e jaargang nr. 2: dec 1985          

                                       -  Klederdrachten in Overijssel

                                       - Blokzijl in het begin van de Bataafse tijd (1795 t/m april 1798)

                                       - Foto Haagjesbrug (Wanneperveen) 1913

                                       - Kwartierstaat Evert van Benthem

2e jaargang nr. 1: maart 1986      

                                       - Oudheidkamer (Vollenhove) eigen onderkomen

                                       - De umlaut in Vollenhove

                                       - Lotgevallen Kaarpunter GM24

                                       - Wanneperveen (Het Haagje is en blijft mooi)

                                       - Foto ’t Klooster (Giethoorn)

2e jaargang nr. 2-3: juni/sept. 1986        

                                       - Themanummer: Elite Stad-Vollenhove 1700 – 1750

           

2e jaargang nr. 4: dec. 1986         

                                       - Klederdrachten ±1900  Wanneperveen en Belt-Schutsloot                  

                                       - Kanttekeningen umlaut (zie maart 1986)

                                       - Giethoorn – burgemeester Kaempff (1811 en 1812)

                                       - Vollenhove –Kerkstraat 72 (1686 – 1986)

3e jaargang nr. 1: maart 1987      

                                       - Vollenhove: Hervormd Grootburger Weeshuis

                                       - Roebers - Te Junne - Roebersen - P. Datema

                                       - Wanneperveen: Leenders (buurtschap) I

3e jaargang nr. 2: juni 1987

                                       - Wanneperveen: aanwinst oorijzer (1900)

                                       - Giethoorn – bevrijdingsfeest 1815

                                       - foto Ambt-Vollenhove: stoomzuivelfabriek

                                       - Reactie umlaut mrt. 1986

                                       - Wanneperveen: Leenders (buurtschap) II

3e jaargang nr. 3: sept. 1987        

                                       - Vollenhove: 300 jr. orgel St. Nicolaaskerk 1687 – 1987

 

3e jaargang nr. 4: dec. 1987         

                                       - Vollenhove – restauratie Havezate Marxveld

                                       - Veldnamenonderzoek in Brederwiede

                                       - Foto: Blokzijl – Slingerpad

                                       - Blokzijl: marktperikelen 1776

                                       - Dialecten – Vollenhove (vogels)

4e jaargang nr. 1: maart 1988      

                                       - Blokzijl in het begin van de Bataafse tijd * (1795 – 3 april1798)

                                       - Onze dialecten (Giethoorn/Gieters)

                                       - Foto Wanneperveen – Haagjesbrug 1938

                                       - Vollenhove: gilde-inkomsten Herv. Groot Burger Weeshuis I

4e jaargang nr. 2: juni 1988

                                       - Vollenhove: Gilde-inkomsten Herv.Groot Burger Weeshuis II

                                       - Foto Giethoorn – volksfeest ±1920

                                       - Dialecten: vogelnamen I

4e jaargang nr. 4: sept. 1988        

                                       - Themanummer: Burgerwacht van Wanneperveen (1919-1929)

4e jaargang nr. 5: dec. 1988

                                       - Vollenhove – De mens wikt, ….. nov. 1872 *

                                       - Foto: Vollenhove (Aan Zee ±1900)

                                       - Blokzijl: oorsprong en verklaring naam Blokzijl

                                       - Dialecten: vogelnamen II

5e jaargang nr. 1: maart 1989      

                                       - Vollenhove: Ds Benardus Bosch (1780-1782)

                                       - Foto Blokzijl (Bierkade ± 1900)

                                       - Wanneperveen: een koppige boer-patriot

                                          Hendrik Alberts Wildeboer (1742-1812) I

                                       - Uit onze dialecten – Blokzielugge Schippers

5e jaargang nr. 2: juni 1989          

                                       - Vollenhove: huwelijk Arent Sloet en Anna Dannenberg

                                       - Wanneperveen: een koppige boer-patriot

                                             Hendrik Alberts Wildeboer (1742-1812) II

                                       - Vollenhove: uit de hand gelopen Pinksterviering

                                             (tussen 1862 en 1881)

5e jaargang nr 3: sept.1989          

                                       - Vollenhove: 2 gevallen van toverij (17e eeuw)

           

5e jaargang nr. 4: dec. 1989         

                                       - Themanummer: Oprichting Spoorweg-Maatschappij

                                             Zwolle-Blokzijl (1881-1914)


6e jaargang nr. 1: maart 1990      

                                       - Nieuwe omslag Kondschap (± 1606)

                                       - Wanneperveen: G.H. Plaggemans – onderwijzer (1884-1923)                  

                                       - Foto Wanneperveen Belterwiede zwembad 1935

                                       - Vollenhove: patriottentijd Willem de Lille (1750 – 1810)

                                       - Dialecten – plantennamen

6e jaargang nr. 2: juni 1990          

                                       - Giethoorn – Hendrik Maat (1904 -     )

                                      

6e jaargang nr. 3: sept.1990         

                                       - SK -  umlaut in Kop van Overijssel

                                       - Vollenhove Willem de Lille (reactie 6e jaargang nr 1)

                                       - Foto: Giethoorn – Thijssengracht ± 1938

                                       - Wanneperveen: varkens scharrelden (1745)

                                       - Vollenhove: Vollenhoofse regesten) (akten) 1494-1758)

6e jaargang nr. 4: dec. 1990

                                       - Wanneperveen “poepen”- turftrekkers in dienst van

                                       Wanneperveense veenboeren (in 1749)

                                       - Vollenhove: een 17e eeuwse familie Goltbeek

                                       - Visioen in de Kerstnacht (legende uit N.W. Overijssel)

                                       - Dialecten: Kerstlied Schokland

7e jaargang nr. 1: maart 1991

                                       - Vollenhove: orgel St. Nicolaaskerk 300 jaar

                                             orgelbouwer: Apollonius Bosch (3e jaargang 3)

                                       - St. Jansklooster: Hendrik Visscher – Zuurbeek 10 I

                                       - Dialecten: plantennamen

7e jaargang nr. 2: juni 1991

                                       - St. Jansklooster: Hendrik Visscher – Zuurbeek 10 II

                                       - Blokzijl: bestuur en burgers fortresse           in de 16e, 17e en 18e eeuw I

7e jaargang nr. 3: sept. 1991

                                       - Vollenhove – opschudding 1702

                                       - Blokzijl – burgers en bestuur fortresse in de 16e, 17e en 18e eeuw II

                                       - St. Jansklooster: Hendrik Visscher – Zuurbeek 10 III

7e jaargang nr. 4: dec. 1991

                                       - Blokzijl – burgers en bestuur fortresse in de 16e, 17e en 18e eeuw III

           

8e jaargang nr. 1: maart 1992

                                       - Vollenhove: grafsteen gevonden aan binnenhaven

                                       - Wanneperveen: Jan de Lange

                                       - Dialecten: Vollenhoofse woordenlijst eind 18e eeuw

8e jaargang nr. 2: juni 1992

                                       - Blokzijl – turfhandel

                                       - Wanneperveen: politie en justitie ± 1835

                                       - Foto Wanneperveen – Veneweg ± 1920

                                       - Foto Wanneperveen – huis Jouk Heite en Femme Knol

                                              ± 1920

8e jaargang nr. 3: sept. 1992        

                                       - Kadoelen – koninklijke boerderij

                                              - Land van Vollenhove en de zãndkoele

8e jaargang nr. 4: dec. 1992         

                                       - Henri  Baron Sloet (adjudant Prins Alexander)

                                              - Stroïnk, Albertus François (dijkgraaf 1876-1956)

                                              - Foto Vollenhove School met de Bijbel – Kerkstraat

                                              - Vollenhove – twee brandspuiten 1728/1855

                                              - Foto Giethoorn (1910 en 1920)

9e jaargang nr. 1: maart 1992

                                       - Giethoorn – Gieterse scholen (1815)

                                              - Dwarsgracht/Giethoorn – een vaartochtje (1886)

                                              - Vollenhove – reisverslag 1914/1918 I

                                              - Foto -Vollenhove: ruïne van Toutenburg (1930)

                                                         - Vollenhove: Voorstraat

                                              - Dwarsgracht (foto) Onderwijzerswoning ± 1920

9e jaargang nr. 2: juni 1993         

                                       - Wanneperveen: landwegen/waterwegen/tollen/sluizen en       bruggen

                                       - St. Jansklooster – Klaas Slot

9e jaargang nr. 3: sept. 1993

                                       - Vollenhove – reisverslag 1914/1918 II

                                       - Blokzijl – de Doopsgezinden

                                       - Foto: havenkolk Blokzijl

                                       - Foto: Blokzijl (havenkolk) en Bierkade

9e jaargang nr. 4:   dec. 1993       

                                       - Brederwiede – boeren in Brederwiede ± 1800

                                       - Vollenhove: dubbele moord 1878

                                       - Foto Belt-Schutsloot ± 1938  3x

10e jaargang nr. 1: maart 1994

                                       - Ambt-Vollenhove – kerkelijke emancipatie 19e eeuw I

                                       - Verklaring naam: Umbalake (ommeland van Vollenhove)

                                       - Anton, baron Sloet van Oldruitenborgh (± 1866 – 1925)

                                       - Foto: Ambt-Vollenhove – Bonkenhave ±1940

                                             Vollenhove: Oppen Swolle 3 ± 1920

                                               Vollenhove: Uitspanning “De Moespot” 1920

10e jaargang nr. 2: juni 1994       

                                       - Ronduite aan de Arembergergracht

                                       - Vollenhove: Clara van Assisi – Clarenberg

                                       - Ambt-Vollenhove: kerkelijke emancipatie 19e eeuw II

10e jaargang nr. 3: sept 1994       

                                       - Blokzijl – de fortresse die stad wilde zijn

                                       - A.F. Stroïnk – dijkgraaf 1876 – 1956

                                              (zie ook: 8e jaargang nr. 4)

                                       - Wanneperveen: foto’s Oldehof 1933 – Oosteinde ± 1933

10e jaargang nr. 4: dec. 1994       

                                       - Blokzijl: de Blokzieligers ….. Franse Tijd (1795 – 1813)

                                       - Vollenhove: A.F. Stroïnk – herinneringen aan mijn moeder

                                       - Foto Giethoorn winter 1933 begrafenissen 1917


11e jaargang nr. 1: maart 1995

                                       - Vollenhove ± 1875

                                       - Vollenhove: Henri/Eb en jonker Tonny Old Ruitenborgh

                                       - Foto Blokzijl – Brouwerstraat ± 1932 / Noorderkaai

11e jaargang nr. 2: juni 1995       

                                       - Wanneperveen – Lucas Weite 1941 – 1950

                                       - Foto: “Ruimzeezicht” ± 1915 Vollenhove                           

                                       “Vollenhovia” VN 89

                                       - Vollenhove: sport in de jaren ‘20

11e jaargang nr. 3: sept. 1995      

                                       - Blokzijl – tumult in de synagoge ± 1810

                                       - Heetveld: begraafplaats 1854

                                       - St. Jansklooster: Frederik Drok (1800 – 1874)

                                       - Foto: Vollenhove: gemeentehuis / en havengezicht

11e jaargang nr. 4: dec. 1995       

                                       - Blokzijl – jaarverslagen 1830 – 1925

                                       - Vollenhove en Ambt: ambten en baantjes in de kerk 19e eeuw

                                       - Foto’s St. Jansklooster – Molensteeg / Geref. Kerk - Moespot

                                       - Foto: Blokzijl – brand in Blokzijl 1926

12e jaargang nr.1: maart 1996     

                                       - Belt Schutsloot 1904 verzet tegen gezag (pad)

                                       - Dialecten: Slachtboter (botermarkten)

                                       - Foto’s Giethoorn cafe’s ±1930

                                       - Wanneperveen: diaconieën Kolderveen/Dinxterveen

12e jaargang nr. 2: juni 1996       

                                       - Giethoorn – opgang/ondergang rietvlechtschool/Hylkema

                                       - Foto’s Blokzijl – ‘Molenbelt / Oude Postkantoor

                                      

12e jaargang nr. 3: sept 1996       

                                       - Watersnood 1825

                                       - Vollenhove – jeugdherinneringen (dialect)

                                       - Foto’s Wanneperveen: Schultehuis / Gemeentehuis / Molen

12e jaargang nr. 4: dec. 1996       

                                       - Vollenhove en Land 1496 – 1996: 500 jaar Tautenburg -

                                             Toutenburg

                                       - Belt-Schutsloot – windhoos 1860

                                       - Vollenhove: huwelijk Baron Slot van Oldruitenb. 1880

13e jaargang nr. 1: maart 1997    

                                       - St. Jansklooster – vuur houdt huis

                                       - Plannen tot droogmaking grote meren in de N.W.-hoek 19???

                                       - Foto’s Vollenhove 1914 (5x)

13e jaargang nr. 2: juni 1997       

                                       - Ambt Vollenhove, van Franse tot Duitse Tijd (1795 – 1945)

                                       - Foto’s Giethoorn (punters)

                                       - Foto’s Vollenhove (Landpoort ? 1727

13e jaargang nr. 3: sept. 1997      

                                       - Vollenhove – Amsterdam

                                       - St. Jansklooster – de Monnikenmolen

                                       - Foto’s Wanneperveen – Lozedijk + Veneweg (Haagjesbrug,

                                             Molenbrug 1905 / Alb. Bakker en familie

13e jaargang nr. 4: dec. 1997       

                                       - Wanneperveen (eerste jaren Venegers van 19e eeuw)

                                       - Vollenhove: de Toutenburg in de emblematiek

                                       - Foto’s Blokzijl – Hotel Weide/Brouwerstraat

14e jaargang nr. 1: maart 1998    

                                       - Vollenhove en Ambt – dokter Van Setten (1917 – 1991)

                                       - Vollenhove: De Sloet – relaties I

                                       - Foto’s Belt-Schutsloot 3x jaren veertig

14e jaargang nr. 2: juni 1998       

                                       - Blokzijl – allerlei verleden

                                       - Vollenhove – aanvulling op Sloet – relaties II

14e jaargang nr. 3: sept 1998       

                                       - Ambt –Vollenhove – Barsbeek: De Appelhof, eeuwenoude Boerderij

                                       - St. Jansklooster 600 jaar en een muur

                                       - Foto’s Ambt Vollenhove – de Krieger

14e jaargang nr. 4: dec 1998        

                                       - Wanneperveen/De Belt – kraggenslepers gearresteerd 1847

                                       - Vollenhoofse rijmpjes van Jan F. de Boer (1900 – 1995)

                                       - Foto’s Giethoorn (kamp Rotterdam) – dorpsgracht

15e jaargang nr. 1: maart 1999    

                                       - Jonen

                                       - Wateren en waternamen in N.W. Overijssel (boekbespreking)

                                       - Vollenhove – een gordelsluiting

                                       - Laatste oorlogsjaar in N.W. Overijssel (Wanneperveen)

15e jaargang nr. 2: juni 1999       

                                       - Vollenhove – Henk Jongman geb. 1921 – Leven in de vis

           

15e jaargang nr. 3: sept 1999       

                                       - Ambt-Vollenhove – “De Krieger”

                                       - Verhalen 2e wereldoorlog in dialect (Vollenhove en St. Jansklooster)

                                       - Vollenhove: waar werden de Vollenhoofse Joden begraven?

15e jaargang nr. 4: dec 1999        

                                       - Blokzijl – de watervloed van 1825

                                       - Vollenhove: George Westendorp – Carlos Westendorp

                                             17e eeuwse historicus    -   VN-vertegenwoordiger

                                       - Het oudste wapen van het geslacht Sloet

                                       - Foto’s St. Jansklooster – Kloosterweg / Vollenhove: Gereformeerde Kerk

16e jaargang nr. 1: maart 2000    

                                       - Giethoorn in 1900

                                       - De Rollecate

                                       - Paarden ongewenst (1772 – schoutambten)

                                       - Archeologie – belangstelling – Vollenhove/Blokzijl


16e jaargang nr. 2: juni 2000       

                                       - Schippers in de rietlanden (1940 – 1945)

                                       - Vollenhove: over putten en pompen

                                       - Foto’s Belt-Schutsloot 6x


16e jaargang nr. 3: sept 2000       

                                       - Vollenhove – de Durgerdammer vissers

                                       - Giethoorn – doopsgezinde Ds Schuurmans (1867-1942)


16e jaargang nr. 4: dec 2000        

                                       - Giethoorn: 650 jaar: de Flagellanten

                                       - Vollenhove – rond de visserij

                                                              - afsluiting van de Zuiderzee


17e jaargang nr 1: maart 2001     

                                       - Blokzijl – in het begin van de Bataafse Tijd 

                                       - Geslacht: Van der Linde


17e jaargang nr. 2: juni 2001       

                                       - St. Jansklooster – wie woonden aan ’t Beulakerpad?

                                       - 10 jaar Archeologie Werkgroep Brederwiede

                                       - Blokzijl – visserij


17e jaargang nr 3: sept 2001        

                                       - Franse kaarten van N.W. Overijssel

                                       - Kloostermarkt

                                       - Dialect: Zomertied

                                       - Foto’s: Giethoorn schip/klederdracht/doopsgezinde kerk/molen

                                       - Boekbespreking: Vollenhove en Schokland


17e jaargang nr. 4: dec. 2001       

                                       - Sporen in het landschap (houtwallen)  I

                                       - Vollenhove: familie Duyvendans

                                       - Giethoorn: dialect: “Wonen in de vliegerstart”

                                       - Vollenhove: woningen Westerholtstraat


18e jaargang nr. 1: maart 2002    

                                       - Vollenhove – strandbad bij Voorst

                                       - Sporen in het landschap: drinkpoelen II

                                       - Een loodje in het zand.


18e jaargang nr. 2: juni 2002       

                                       - Giethoorn – de “verdronken” klokken

                                       - Vollenhoofse vissers ter walvisvaart

                                       - Sporen in het landschap/Gracht van St. Janskamp III

                                       - Dialect Giethoorn


18e jaargang nr. 3: sept 2002       

                                       - Blokzijl – 1924 – 1927 staking bij “Zaogemeule” van Loos

                                       - Sporen in het landschap – stoebelten IV

                                      

18e jaargang nr. 4: dec 2002        

                                       - Wanneperveen: 500 jaar Hervormde Kerk

                                       - Vollenhove: 2 studenten in 1823

                                       - Archeologie: kleine bijlen – grote gevolgen

                                       - Giethoorn – Jan Kleene, de kleine bezorger

                                       - Foto’s Vollenhove (2x)


19e jaargang nr. 1: maart 2003    

                                       - Blokzijl – een voetbalrel 1930

                                       - Giethoorn in de beginne

                                       - Sporen in het landschap – Bonkenhavenbruggetje V

                                       - Dialect: Giethoorn – een winter


19e jaargang nr. 2: juni 2003       

                                       - Barsbeek – doodslag 1880

                                       - Vollenhove: huis Kerkstraat

                                       - Sporen in het landschap. Veengebiedjes op ’t Hoge Land VI

                                       - Strandbad De Voorst in Vollenhove


19e jaargang nr. 3: sept 2003       

                                       - Vollenhove: moordernaarspattien en moordenaarsteegien

                                       - Vollenhove: Rhemenshuizen, verdwenen havezate

                                       - Giethoorn/Wanneperveen: Jo en Albertje Meijer

                                       - Sporen in het landschap: stroomgebied Oerkuinder in het

                                             Leeuwterveld VII


19e jaargang nr. 4: dec 2003        

                                       - Wanneperveen, overval 7 juni 1943

                                       - Giethoorn – medische zorg

                                       - Giethoorn: postbestelling op een winterdag in 1955


20e jaargang nr. 1: maart 2004    

                                       - Vollenhove: 650 jaar Stadsrechten

           

20e jaargang nr. 2: juni 2004       

                                       - Blokzijl – Marmer voor Loos 1876 schipper

                                       - Giethoorn: speurtocht naar verleden

                                         Maria en Katerina – 2 klokken

                                       - Sporen in het landschap: voetpaden Hoge Land VIII

                                       - Foto’s: Vollenhove – Bisschopstraat


20e jaargang nr. 3: sept 2004       

                                       - Vollenhove – “de mens wikt,…..” 1872 *

                                       - Dwarsgracht en Jonen – ontsluiting

                                         Jager en Koppers verlosten Dwarsgracht uit isolement.

                                       - Vollenhove: turf voor “de stoof” van de bisschop I

                                       - Vollenhove: Wat schonk Evert Maaskant aan de stad?

                                       - Sporen in het landschap: bloemen langs oude kust IX


20e jaargang nr. 4: dec. 2004       

                                       - Vollenhove: Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen

                                       - Plannen tot droogmaking grote meren in NW Hoek19e eeuw *

                                       - Vollenhove: turf voor “de stoof” van de bisschop II


21e jaargang nr. 1: maart 2005    

                                       - Vernieuwing omslag (tjasker)

                                              - Vollenhoofs erfgoed (50 topstukken)

                                              - Vollenhove: bewijs voor muntslag in het “Olde Huys”

                                              - Sporen in het landschap Zandrug van Barsbeek naar Belt Schutsloot X

                                              - Nieuwe boeken over Vollenhove


21e jaargang nr. 2: juni 2005       

                                       - Vollenhove – afscheid Marxveld (oudheidskamer)

                                       - 100 jaar Vollenhoofsch Fanfare

                                       - Wanneperveen: Hendrik Bloemhof

                                       - Nog eens: Op Swol

                                       - Vollenhove: vondst van een steen met het woord “Munt”

                                       - Giethoorn: Uitgave Kadastrale Atlas 1832


21e jaargang nr. 3: sept. 2005      

                                       - 100 geboortedag van Havanha (Hendrik van Heerde)

                                             boeken: Garriet Jan en Annegien

                                       - Toelichting kwartierstaat: Lamberta Beld / De Lange

                                       - Dubbele knik in de Woldweg en het onderhoud van deze weg in 1468

                                       - Foto: Belt-Schutsloot (2x)


21e jaargang nr. 4: dec. 2005       

                                       - De familie Bannier in Vollenhove

                                       - Oorlogsherinneringen in Land-Veno

                                       - Sporen in het landschap nr. XI “Pikmeijerswetering”


22e jaargang nr. 1: jan. 2006        

                                       - Revolutie in Giethoorn

                                       - Van Heerde: buiten of binnen de Landpoort?

                                       - Vollenhove, stad en vermaarde personen.


22e jaargang nr. 2: juni 2006       

                                       - In memoriam Tiemen Stegeman

                                       - Bewoners huisperceel tegenover de Doopsgezinde Kerk

                                         in Giethoorn-Zuid

                                       - Sporen in het landschap nr. XII Duiventillen

                                       - Cultuur Historisch Centrum – Land van Vollenhove


22e jaargang nr. 3: sept. 2006      

                                       - een paspoort voor Hendrik Bannier uit Vollenhove in 1628

                                       - Henk Lassche, de postbode

                                       - Sporen in het landschap nr. XIII: hakhout


22e jaargang nr. 4: dec. 2006       

                                       - Omzwervingen door bibliotheekland Brederwiede (1)

                                       - Toutenburg (T.J. Kingma)

                                       - Van Stichting Oudheidkamer Brederwiede (SOB) naar Stichting Cultuur Historisch Centrum Land van Vollenhove

 

23e jaargang nr. 1 - maart 2007   

                                       - Omzwervingen door bibliotheekland Brederwiede (2)

                                       - Oppen Swolle 4: een verdwenen boerderij (periode 1916-2007)

                                       - Van het bestuur: CHC Land van Vollenhove (deel 2)


23e jaargang nr. 2 - juni 2007      

                                       - De Moespotvaart, een oud water

                                       - Terug in Vollenhove – de geschiedenis van een lakenloodje

                                       - Geschiedenis van de gemeente Steenwijkerland weer een stuk toegankelijker

                                      

23e jaargang nr. 3 - sept. 2007    

                                       - Piet Visscher, hoofdchirurgijn op Ceylon

                                       - Het verhaal van de VN 66

                                       - Sporen in het landschap: Spoor XIV: Toren in de Schaarweg

                                      

23e jaargang nr. 4 - dec. 2007     

                                       - Christiaan Kaempff, Scholtus in Giethoorn

                                       - Scheepsramp Zuiderzee en verkoop VN 71

                                       - Nogmaals: De Oerkuinder (reactie op: de Moespotvaart)

                                       - Rietsnijder

                                    

24e jaargang nr. 1 - maart 2008   

                                       - Ten Napel: boerderij en familienaam,      P.Datema

                                       - Toneelvereniging Bilderdijk,                    W.H. Dijksma

                                       - Nogmaals de Oerkuinder,                        P. Datema

                                  

24e jaargang nr. 2 - juni 2008      

                                       - Een aartsbisschop uit Vollenhove, door P.Datema

                                       - De buurtschap Doosje, door M. Doosje

                                       - De eerste boerderij in de NOP, door A.Lassche

                                    

24e jaargang nr. 3 - sept. 2008    

                                       - Over het hoe en waarom van locomobielen                       J.M.M. Nieuwenhuys

                                       - Herman Rafaelis Rodensteen, een internationale orgelbouwer  uit Vollenhove in de 16e eeuw,                                 H.D.J. Krikke

                                       - Bodemvondst bij de buurtschap Muggenbeet,                     A. Lassche en B. van Rosmalen

                                       - CHC-impressies, augustus 2008

                                       

24e Jaargang nr. 4 - dec. 2008    

                                       -Vollenhove: het Land, het Ambt en de Stad                        Js Mooijweer

                                      -Vollenhoofse woorden voor het menselijk lichaam,           H. Scholtmeijer

                                      -Er dreef plotseling een wolk voorbij,                                 Marijke Traast

                                      

25e Jaargang nr. 1 - maart 2009 

                                      -Slag in het land van Vollenhove - prelude.               P.C.M. Rademaker

                                      -Kogge bij Marknesse                                                 B. van Rosmalen

                                      -Geurbeleving                                                             B.H. van Rosmalen

                                      -De Vollenhoofse diligencedienst                                J.H.S.M. Veen

                                      -

 

25e jaargang nr. 2 - juni 2009     

 -Katoenweverij in Vollenhove en omgeving                         J.Spitse 
- Slag in het land van Vollenhove .  Deel 1: ter kruisvaart,    P.C.M. Rademaker

-Geuren over het land van Vollenhove,                                  J. Nieuwenhuys

-Muziektent te St Jansklooster,                                              A. Lassche

-Beelden van vroeger

 

25e jaargang nr.3 - sept. 2009     

  -Slag in het land van Vollenhove. Deel 2: Een heilig graf kerk,   P.C..M. Rademaker

 -Katoenweverij in Vollenhove en omgeving                                 J.Spitse 

  -Molens van Blokzijl                                                                    G.H Varwijk en H.D.J. Krikke

  -Van Ribbe tot polderland,                                                          M.L. Traast-Bos

  -Herinneringen en geuren,                                                          H. Scholtmeijer

   -Van het bestuur CHC

   -Landelijke archievendag van gemeente Steenwijkerland

 

25e jaargang nr.4 - dec. 2009      

 -Slag in het land  van Vollenhove. Deel 3: de slag ontbrandt

 -Kapel van de bisschop-gevangenis-het Fort,                          P.Datema

 -Vollenhoofse woorden,                                                            H. Scholtmeijer

-Herinneringen. Geuren van appels                                         G. Haandrikman

 


26e jaargang nr. 1 - maart 201

   - Slag in het Land van Vollenhove (slot) -   (Stichting van het Zwartewaterklooster)

   - Brand, Barsbeek en Brandspuit

   - Herinneringen en geuren

   - Vrijmetselarij in Noord-West Overijssel

   - Van het bestuur (2010-01)

 

26e jaargang nr. 2 - juni 2010

  - In memoriam: Harm Scholtmeijer

  - Schilderijen van Egbertus Rentinck

   - Ans Winters-Kooi: verpleegster ziekenhuis te Vollenhove

   - Edammers uit Vollenhove

   - Het tanen van scheepstextiel

    - Herinneringen en geuren (de pijp)

     - Van het bestuur (2010-02)

 

26e jaargang nr. 3 - september 2010

   - Soldaten op Schokland

   - Diederik Sonoy en Vollenhove

   - Het bos van de Oldenhof

    - Beelden van vroeger, Wanneperveen

    - Van het bestuur

    - Archievendag Steenwijkerland

 

26e jaargang nr. 4 - december 2010       

- Vollenhove, stedelijk verblijf van bisschop, ridder en visser

- Gieterse noodkreet aan Koning Lodewijk Napoleon

- Vondsten van het verdronken dorp Beulake

- Herinneringen en geuren

- Waarneming Wielewaal

- Van het bestuur


27e jaargang nr. 1 - maart 2011               

- Wat betekent “Fulnaho”?

                         - Sporen in het landschap; Spoor 15: De dubbele eegde

                         - Scheepvaart: alternatief voor een uitgevallen busdienst in 1944 en 1945

- Herinneringen aan de kaasfabriek

- Van het bestuur


27e jaargang nr. 2 - juni 2011                  

- De Vlasschuur

                        - Mormoonse emigranten uit Vollenhove

                        - Droogscheerders in Vollenhove

                        - Beelden van verleden en heden. De Blauwe Hand

                        - Aanvulling op het artikel “Scheepvaart: een alternatief voor een uitgevallen busdienst”

                         - De Vrije Vlucht: Luchtvaartonderzoek in de NOP

                         - Van het bestuur


27e jaargang nr. 3 - september 2011      

- De Rollecate

                        - Cadoelerveld: nieuwe natuur op het oude land

                        - De canon van het Land van Vollenhove

                        - Gedicht Vollenhove

                        - Van het bestuur

                        - Archievendag in Steenwijkerland


27e jaargang nr. 4 - december 2011       

                       - Getuigen van een rijk verleden

                        - Jan Harmensz Krul (ca. 1602-1646)

                        - Speculaasjes voor paleis Het Loo

                        - 1383. Een wonderlijk jaar in Vollenhove

                        - Van het bestuur


28e jaargang nr. 1 - maart 2012   

- Brand van 1868 in de Voorstad van Vollenhove                     H. van Heerde

- Vollenhove: “Stad der paleizen”                                              Js. Mooijweer

- “Een Kartuizer lint langs de  Zuiderzee”                                 P.C.M. Rademaker

- Van het bestuur


28e jaargang nr. 2 - juni 2012

                        - Vlas, een oud gewas met een nieuwe toekomst               J. Nieuwenhuys

                        - De watersnoodramp van februari 1825                             Peter Hollander

                        - MijnStadMijnDorp                                                              Bert de Vries

                        - Beelden van verleden en heden “De Vollenhoverbrug”

 

28e jaargang nr. 3 - september 2012      

                         - De Monnikenmolen van Sint Jansklooster                  J. ten Hove

                         - De lotgenoten in het Armhuis van Vollenhove             J. Spitse

                         - De moderne kunstenaar4                                            M.Traast-Bos

                         - Vollenhove en de relatie met Lanz                              H. ten Napel

                         - Beelden van verleden en heden, Wanneperveen

 

28e jaargang nr. 4 - december 2012

                         - Blokzijls zout                                                               B.H. van Rosmalen

                        - Het scheepsmodel in de Kerk van Blokzijl                  Machteld Strijkert

                        - Vroege landbouw Hoge Land van Vollenhove             B. van Rosmalen

                        - Park Oldruitenborgh                                                      J.B. Wester

                        - Verborgen schatten en een zoen van de juffrouw 

 

29e jaargang nr. 1 - maart 2013               

                          - Gat van Dierkes                                                          A. Lassche

                         - Achter de leilinden                                                       J. Nieuwenhuys

                         - Bank van lening in Vollenhove                                    H.J.D. Krikke

                         - Avondfeest in Vollenhove                                            M. Traast-Bos

                        

29e jaargang nr. 2 - juni 2013                              

                         - Aremberg, stadhouder en grootgrondbezitter              H. van Heerde

                        - Jeugdherinneringen                                                      H.F. Wolgen

                        

                       

29e jaargang nr. 3 - sept. 2013    

                         - Scherven in de grond                                                   M.Traast-Bos

                         - Tradities en oude gebruiken                                         A. Lassche

                         - Onderwijsvernieuwing in de Franse tijd          (1)         J. Spitse

                         -  De vondst van een Romaans tufstenen kerkje           B.H. van Rosmalen

  

29e jaargang nr. 4 – dec. 2013

                         - Onderwijsvernieuwing in de Franse tijd (2)                J. Spitse

                         - De boerderij van Harm                                               W. Temmink

                         - Een dijkgraaf uit de vorige eeuw                                R. Hoving

                         - Nog even over tradities                                              J.L. Nering Bögel
 

30e jaargang nr. 1 – jan. 2014

                          - Rail away naar de Zuiderzee: De tram in Vollenhove                     H. Scholtmeijer

                          - Vollenhove steeds meer in trek voor stadswandelingen

                          - Van oude geslachten, het sinds lange verdwenen dorp Beulake

                          - Onderwijsvernieuwing in de Franse tijd (3 slot)                               J. Spitse

                          - Muntslag in Vollenhove                                                                   T. Passon


30e jaargang nr. 2 – juni 2014     

                           - Wanneperveen aan de Hesselter Aa, alias de Wanepe      H. Frans

                           -Hotel Seidel in Vollenhove                     ansichtkaart

                           - 650 jaar waterbeheer, de Wendeler- en Kadoelerweiden   A. Lassche

                           -Bouw van een huis met schuur aan de Grintweg                 B.H. van Rosmalen

                           -Eerste veearts in Vollenhove in 1811                                   H.D.J. Krikke


30e jaargang nr. 3 – sept. 2014   

- Havezaten in Vollenhove te huur en te koop                      H. van Heerde

- Een kanonskogel uit de Kerkstraat in Vollenhove              B.H. van Rosmalen

- De Strontrace. Eerbetoon aan schippers van weleer         J. ten Hove

- Silehem – ontstaan en locatie                                            J. Steenstra

 

30e jaargang nr. 4 – dec. 2014    

- Waar kwamen zij vandaan?                                      B. van Rosmalen en J. Nieuwenhuys (over omgekomen vliegtuigbemanningen)            

- Tram Zwolle-Blokzijl: koeien op en langs de rails!    A. Lassche

- De stadsgracht van Vollenhove                                H. van Heerde

- Jagen in het bosgebied van de Bisschop                 B.H. van Rosmalen

- Oudejaarsviering van voor de oorlog.                      L. Nering Bögel

         

31e jaargang nr. 1     (maart 2015)             

- Ruïne kasteel Toutenburg opgepoetst            B.H. van Rosmalen

- Bij de tijd in Vollenhove                                    H. van Heerde

- Geallieerde oorlogsgraven in Vollenhove        H. van Heerde

- Nieuw leven voor de ansjoviskelder                H. van Heerde

  

31e jaargang nr. 2    (juni 2015)             

- De beer is los                                                   B.H. van Rosmalen en J. Nieuwenhuys

- De reis van baron Sloet in 1849                       J. Wester en H. van Heerde                                                                                        

- Ontmoeting in Hamburg                                  H.D.J. Krikke

- Levertraan                                                       B.H. van Rosmalen

- Zwiers de stekenbakker                                  B.H. van Rosmalen en J. Nieuwenhuys

- Kolenkachels                                                   B.H. van Rosmalen

- Vele handen maken het verleden levend        H. van Heerde

- De naam Ekkerhof                                           B.H. van Rosmalen

 - Krantenberichten van vroeger

 

31e jaargang nr. 3  (sept. 2015)              

 - Kondschap, 30 jaar ploeteren met plezier      B.H. van Rosmalen

- De visafslag van Vollenhove                           H. van Heerde

- Inckle: een mysterieus watertje, of toch niet? B.H. van Rosmalen

- De relatie tussen Hasselt en Vollenhove        M. Montanje-Kramer

- Bouwkunst in Vollenhove  1300 – 1920          J. Wester en H. van Heerde

- Een klein monument in de Bisschopstraat      B.H. van Rosmalen

 

31e jaargang nr. 3  (december 2015)     

- Een kerk die 100 jaar mee moet!                     Martin van der Linde

- Giethoorn 875 jaar in de annalen                     Henk Frans

- De kant van de Voorst op                                B.H. van Rosmalen    

 

32e jaargang nr 1  (maart 2016)                    

- Seidel                                                                Henk van Heerde

- Uit het leven van Roelof Sloet  tot de Hare       Kirsten Ronda

-  Jonen aan de Walengracht                              Henk Frans                                                                                                       

 

32e jaargang nr. 2   (juni 2016)      

- Hotel van der Veen – de Witte Villa                 Henk van Heerde

-  De zwagermoord                                             Jos Mooijweer

-  De ramp met de Genemuider pont                  Johan ten Hove

-  Armenzorg en nabuurschap                            Jos Mooijweer

           

32e jaargang nr. 3  (sept. 2016) 

- Smederij Van Heerde                                          Henk van Heerde

- Oldehuis: afbraak en herbestemming                 Henk van Heerde en W. baron Sloet tot Westerholt

-  Kapotte kousen en de scherpe  geur van lysol  Karlijn Noordhof

 

32e jaargang nr. 4 (dec. 2016)      

- Vaarboer Dries Eker: “Het houdt een keer op”                                 Martin vd Linde

- Wicher Post                                                                                       Henk van Heerde

-  De dood van Geertien is een duistere zaak                                     Jari Wesselink

-  Landgoed Oldruitenborgh                                                                 Henk van Heerde

-  “G’naovend Vrouwlu”    Spinjachten in Ambt-Vollenhove                 Martin vd Linde

 

33e jaargang nr. 1          (maart 2017)            

Eeuwenoude bossen op het  Hoge Land van Vollenhove                     Piet Bremer

Woorden voor huis- en boerderijdieren in het dialect van Vollenhove   Harrie Scholtmeijer

Ronduite bleef ramp bespaard                                                               Martin van der Linde

Schokkers op het Fort                                                                            Henk van Heerde

Marten Kingma, verzetsman van weinig woorden                                 Geart van der Pol


33e jaargang nr. 2        (juni 2017)      

Wonen en werken in de Zuurbeek                                                   Josje Nieuwenhuys

De melkkan van lieve Tijm                                                               Henk van Heerde

Eeuwenoude bossen op het Hoge Land van Vollenhove deel 2     Piet Bremer

Welkom Schokkers                                                                          Henk van Heerde


33e jaargang nr. 3 (september 2017)

Christus op de koude steen                                                 Mirjam van Velzen-Barendsen
Neen! ’t Is Klaas niet                                                            Martin van der Linde
Thijmen Alberts Klappe                                                        Henk van Heerde
De opening van de boerderij was een hele gebeurtenis      Martin van der Linde
Creatief in “De Klufte”                                                           Henk de Zeeuw
Drama in de rietlanden                                                         Arco Lassche
Sint Jansklooster gaat in vlammen op                                 Martin van der Linde

33e jaargang nr. 4 (december 2017)
In memoriam Klaas Boes (1941-2017)                                 Henk van Heerde
De jeugd van Klaas Boes op ‘De Olde Doper’                      Tanja Rigter
De Beeldenstorm van 1578 te Vollenhove                            Henk van Heerde
Heren en boeren voor de poort                                             Henk van Heerde
Een spoor van Willem Bernars gevonden                             Henk van Heerde
Een nieuwe ambtswoning voor de predikant                        Martin van der Linde
Op zoek naar de gezichten van de steden van Overijssel    Henk van Heerde

34e jaargang nr. 1  (maart 2018)
Onderduikers bij tante Hillegien?                                         Josje Nieuwenhuys
Twee Joodse mannen uit Vollenhove weggevoerd              Henk van Heerde
De Poeleboer en Seyss Inquart                                           Ab en Bruno Klappe
Ik vergeet nooit hoe hij daar uit het riet tevoorschijn kwam Martin van der Linde
Een Haagse bleekneus in Vollenhove                                 Henk van Heerde/ Johan ten Hove
Zeven Vollenhoofse burgers  opgepakt                               Albert Schonewille
Jan van Welie ‘bleef hangen’ In Sint Jansklooster              Johan ten Hove
           

34e jaargang nr. 2, juni 2018
Zandlopers op baanderdeuren                                                           Henk de Zeeuw
Het verhaal van de boerderij die Harm Haasjes vormde                    Lotte Krediet
De lotgevallen van Reint Haasjes in de maanden na de Bevrijding - Martin van der Linde
Het vriendenboek van Anna op de Toutenburg                                  Henk van Heerde
Toon de Robbe en de ballonvaarders                                                 Bruno Klappe
Georg Blum, tuinarchitect van Overijssel                                           Martin van der Linde

34e jaargang nr. 3, september 2018                                             
Tentoonstelling Oldruitenborgh en Oranje                                     Henk van Heerde
Anton Henri baron Sloet van Oldruitenborgh (1798-1871)            Albert Mensema
Dominee Henricus van der Poel 55 jaar in Vollenhove                 H.D.J. Krikke
Stadsomroeper Jan Scheer                                                           Henk van Heerde
Vergaderboer Hulleman: 'Ik kreeg soms zulke pakken papier!'     Martin van der Linde
Katholieken in Vollenhove na de Reformatie                                 Henk van Heerde
Dag van de Geschiedenis in Blokzijl                                              Martine de Boer

34e jaargang nr. 4, december 2018
Katholieken in Vollenhove na de Reformatie, deel 2             Henk van Heerde
150 jaar Nut in Vollenhove Roelof Gortemaker/Henk van Heerde
De zijde van Gerrisheim Piet den Otter

35e jaargang nr. 1, maart 2019
O, rampzalig Vollenhove! Bruno Klappe
Katholieken in Vollenhove na de reformatie deel 3 Henk van Heerde
In ’t stage bewustzijn van z’n grafelijkheid                  Henk van Heerde

35e jaargang nr. 2, juni 2019
De Wieden voor het eerst op de kaart                            Jos Mooijweer
Laurent Nering Bögel kon Vollenhove niet vergeten      Henk van Heerde
De oorlog door Laurents ogen                                        Susanne Steenhuis
Parlevinker Klappe verzet de bakens                             Bruno Klappe
Een schitterend verlichte optocht                                    Herman Westhuis
Alles uit de kast                                                               Henk van Heerde

35e jaargang nr. 3, september 2019
Watergemaal A.F. Stroink 1919-2019                             Henk van Heerde
Over de Moespotvaart                                                    Henk de Zeeuw
Jennechiesmarkt in Vollenhove                                      Henk van Heerde
De eerste predikanten van Blankenham                        Wim den Hollander

35e jaargang nr. 4, december 2019
Boerderijen in de stad Vollenhove             Henk van Heerde
Nieuwjaar winnen                                      Harrie Scholtmeijer 
Jachin                                                        Henk van Heerde
Onrust in Blankenham in 1805                  Ton de Graaf 

36e jaargang nr. 1, maart 2020
Boerderijen in de stad Vollenhove                                                        Henk van Heerde
Zoektocht naar Marten van Dalen, verzetsman uit Sint Jansklooster  Johan ten Hove
De bevrijding van Vollenhove op 15 april 1945                                    Henk van Heerde
Een leven lang stoven zetten                                                               Henk van Heerde

37e jaargang nr. 2, juni 2020
De opmerkelijke comeback van dokter Jansen                                    Marin van der Linde
Over de Lagere Landbouwschool in Sint Jansklooster                        Henk de Zeeuw
Straatnamen die herinneren aan het verleden van St. Jansklooster    Wiet Vaartjes
Stadsboerderijen in de Vollenhove 3                                                   Henk van Heerde
Nieuw in het museum                                                                          Henk van Heerde

36e jaargang nr. 3, september 2020
 
Het Vollenhoofs volkslied                       Harrie Scholtmeijer         
Een Joodse gemeente in opspraak       J.F. Berkhout 
De storm van 24 januari 1884               Henk van Heerde 
Onderwijzeres te Ambt-Vollenhove       Jan Helderman
De Hoeksteen                                       Henk van Heerde 
 
36e jaargang nr. 4, december 2020

Van Sint Jansklooster naar Pease          Martin van der Linde
Landgoed de Oldenhof                           Rien de Vries
Tekening van Klaas Kwakman               Henk van Heerde
Vlucht van Sambeek naar Vollenhove   Annemarie Mast
Een opmerkelijk schilderij                      Henk van Heerde
 
37e jaargang nr. 1 , maart 2021

De ruilverkaveling Vollenhove-Blokzijl (deel 1)                                 Henk de Zeeuw, Sint Jansklooster
Catharina Elisabeth Boudewina baronesse Sloet van Marxveld      Henk van Heerde, Vollenhove
De freules in de oorlog op havezate De Oldenhof                            Barbara Joustra, Apeldoorn

37e jaargang nr. 2, juni 2021

De ruilverkaveling Vollenhove-Blokzijl deel 2          Henk de Zeeuw, Sint Jansklooster
Sporen in het landschap - de grote ontginningen   Arco Lassche, Sint Jansklooster
Weijs, timmerman en dragonder                             Henk van Heerde, Vollenhove
Visrokerij Tukker in de Visschersstraat                    Henk van Heerde, Vollenhove

37e jaargang nr. 3, september 2021
 
Garnizoenen op het Oldehuis                                      Henk van Heerde
Restanten van het Schokker dialect in Vollenhove     Harrie Scholtmeijer  
Geheimzinnige middeleeuwse symbolen                    Henk van Heerde
 
37e jaargang nr. 4, december 2021

Als het vriest .....................................................Anne Vlieger
De ruilverkaveling Vollenhove-Blokzijl (deel 3) Henk de Zeeuw
Een bijzondere Statenbijbel .............................Henk van Heerde
Boeren tussen turf, riet en adel                          Martin van der Linde

38e jaargang nr. 1 , maart 2022

De Opstand, omwenteling voor Vollenhove      Henk van Heerde
Schokkers op het Kalverenbosch                     Henk van Heerde
De oorlog door de ogen van een vijfjarige        Sjaak Onderdelinden.
In memoriam Paul Datema 1928-2021             Jos Mooijweer

38e jaargang nr. 2, juni 2022

Het rampjaar in Blokzijl en Vollenhove .............................Martin van der Linde
De Dorpsstraat van St. Jansklooster in de jaren vijftig     Wiet Vaartjes
Agrarisch erfgoed in het Land van Vollenhove .................Henk de Zeeuw

38e jaargang nr. 3, september 2022

Café ‘De Moespot’ door de jaren heen                     Paula Heeger en Anna Hofstra
Nijverheid rond de haven                                         Henk van Heerde
Gevelstenen: geschiedenis in steen                        Vincent Erdin
De wijzerplaat van de Mariakerk .............................Henk van Heerde
Veldwachter Bos                                                     Henk van Heerde
 
38e jaargang nr. 4,  december 2022
 
Agrarisch erfgoed in het Land van Vollenhove (2): hoeve De Caterstee    Henk de Zeeuw
Een kapel op het Kerkplein                                                                         Bruno Klappe
Zuidert                                                                                                         Henk van Heerde
De bende van Mondria ...............................................................................Bruno Klappe
Tapperij Ouderling .......................................................................................Henk van Heerde
 
 

Dedico ICT

Copyright © 2015. All Rights Reserved.