• Foto1
 • Foto10
 • Foto11
 • Foto12
 • Foto13
 • Foto14
 • Foto15
 • Foto16
 • Foto17
 • Foto18
 • Foto2
 • Foto3
 • Foto4
 • Foto5
 • Foto6
 • Foto7
 • Foto8
 • Foto9
Kondschap wordt al uitgegeven vanaf september 1985. In de bibliotheek van het museum staan de oude uitgaven ingebonden gebundeld per vier jaargangen. 
 
Een aantal oude nummers is nog verkrijgbaar via bestelling op info@chcvollenhove.nl (losse artikelen eventueel in pdf via e-mail, € 5 per stuk) en betaling op IBAN  NL18 INGB 0000 0657 53 t.n.v. CHC Land van Vollenhove te Vollenhove. De laatste nummers kunt u kopen in de winkel van het museum (voor € 5 per stuk). Donateurs (minimale bijdrage € 18 per jaar) krijgen het blad gratis toegestuurd. 
 
Bent u op zoek naar een bepaald artikel of onderwerp, kunt u dat in deze inhoudsopgave nazoeken. 
 
Sommige oude artikelen - afhankelijk van het onderwerp - worden geherpubliceerd via de regionale website Mijn Stad Mijn Dorp
 
1e jaargang nr. 1: sept 1985         
 
Bevolking Giethoorn en haar functionarissen in 1798 
Omslag Kondschap (1567 tot 1576)
Foto Blokzijl (Huize Steenks)
Een dominee met pastoorsbloed (Ds J. de Olde)
 
1e jaargang nr. 2: dec 1985          
 
Klederdrachten in Overijssel
Blokzijl in het begin van de Bataafse tijd (1795 t/m april 1798)
Foto Haagjesbrug (Wanneperveen) 1913
Kwartierstaat Evert van Benthem
 
2e jaargang nr. 1: maart 1986      
 
Oudheidkamer (Vollenhove) eigen onderkomen
De umlaut in Vollenhove
Lotgevallen Kaarpunter GM24
Wanneperveen (Het Haagje is en blijft mooi)
Foto ’t Klooster (Giethoorn)
 
2e jaargang nr. 2-3: juni/sept. 1986        
 
Themanummer: Elite Stad-Vollenhove 1700 – 1750
 
2e jaargang nr. 4: dec. 1986         
 
Klederdrachten ±1900  Wanneperveen en Belt-Schutsloot                  
Kanttekeningen umlaut (zie maart 1986)
Giethoorn – burgemeester Kaempff (1811 en 1812)
Vollenhove –Kerkstraat 72 (1686 – 1986)
 
3e jaargang nr. 1: maart 1987      
 
Vollenhove: Hervormd Grootburger Weeshuis
Roebers - Te Junne - Roebersen - P. Datema
Wanneperveen: Leenders (buurtschap) I
 
3e jaargang nr. 2: juni 1987
 
                                       - Wanneperveen: aanwinst oorijzer (1900)
 
                                       - Giethoorn – bevrijdingsfeest 1815
 
                                       - foto Ambt-Vollenhove: stoomzuivelfabriek
 
                                       - Reactie umlaut mrt. 1986
 
                                       - Wanneperveen: Leenders (buurtschap) II
 
3e jaargang nr. 3: sept. 1987        
 
                                       - Vollenhove: 300 jr. orgel St. Nicolaaskerk 1687 – 1987
 
 
 
3e jaargang nr. 4: dec. 1987         
 
                                       - Vollenhove – restauratie Havezate Marxveld
 
                                       - Veldnamenonderzoek in Brederwiede
 
                                       - Foto: Blokzijl – Slingerpad
 
                                       - Blokzijl: marktperikelen 1776
 
                                       - Dialecten – Vollenhove (vogels)
 
4e jaargang nr. 1: maart 1988      
 
                                       - Blokzijl in het begin van de Bataafse tijd * (1795 – 3 april1798)
 
                                       - Onze dialecten (Giethoorn/Gieters)
 
                                       - Foto Wanneperveen – Haagjesbrug 1938
 
                                       - Vollenhove: gilde-inkomsten Herv. Groot Burger Weeshuis I
 
4e jaargang nr. 2: juni 1988
 
                                       - Vollenhove: Gilde-inkomsten Herv.Groot Burger Weeshuis II
 
                                       - Foto Giethoorn – volksfeest ±1920
 
                                       - Dialecten: vogelnamen I
 
4e jaargang nr. 4: sept. 1988        
 
                                       - Themanummer: Burgerwacht van Wanneperveen (1919-1929)
 
4e jaargang nr. 5: dec. 1988
 
                                       - Vollenhove – De mens wikt, ….. nov. 1872 *
 
                                       - Foto: Vollenhove (Aan Zee ±1900)
 
                                       - Blokzijl: oorsprong en verklaring naam Blokzijl
 
                                       - Dialecten: vogelnamen II
 
5e jaargang nr. 1: maart 1989      
 
                                       - Vollenhove: Ds Benardus Bosch (1780-1782)
 
                                       - Foto Blokzijl (Bierkade ± 1900)
 
                                       - Wanneperveen: een koppige boer-patriot
 
                                          Hendrik Alberts Wildeboer (1742-1812) I
 
                                       - Uit onze dialecten – Blokzielugge Schippers
 
5e jaargang nr. 2: juni 1989          
 
                                       - Vollenhove: huwelijk Arent Sloet en Anna Dannenberg
 
                                       - Wanneperveen: een koppige boer-patriot
 
                                             Hendrik Alberts Wildeboer (1742-1812) II
 
                                       - Vollenhove: uit de hand gelopen Pinksterviering
 
                                             (tussen 1862 en 1881)
 
5e jaargang nr 3: sept.1989          
 
                                       - Vollenhove: 2 gevallen van toverij (17e eeuw)
 
           
 
5e jaargang nr. 4: dec. 1989         
 
                                       - Themanummer: Oprichting Spoorweg-Maatschappij
 
                                             Zwolle-Blokzijl (1881-1914)
 
6e jaargang nr. 1: maart 1990      
 
                                       - Nieuwe omslag Kondschap (± 1606)
 
                                       - Wanneperveen: G.H. Plaggemans – onderwijzer (1884-1923)                  
 
                                       - Foto Wanneperveen Belterwiede zwembad 1935
 
                                       - Vollenhove: patriottentijd Willem de Lille (1750 – 1810)
 
                                       - Dialecten – plantennamen
 
6e jaargang nr. 2: juni 1990          
 
                                       - Giethoorn – Hendrik Maat (1904 -     )
 
                                      
 
6e jaargang nr. 3: sept.1990         
 
                                       - SK -  umlaut in Kop van Overijssel
 
                                       - Vollenhove Willem de Lille (reactie 6e jaargang nr 1)
 
                                       - Foto: Giethoorn – Thijssengracht ± 1938
 
                                       - Wanneperveen: varkens scharrelden (1745)
 
                                       - Vollenhove: Vollenhoofse regesten) (akten) 1494-1758)
 
6e jaargang nr. 4: dec. 1990
 
                                       - Wanneperveen “poepen”- turftrekkers in dienst van
 
                                       Wanneperveense veenboeren (in 1749)
 
                                       - Vollenhove: een 17e eeuwse familie Goltbeek
 
                                       - Visioen in de Kerstnacht (legende uit N.W. Overijssel)
 
                                       - Dialecten: Kerstlied Schokland
 
7e jaargang nr. 1: maart 1991
 
                                       - Vollenhove: orgel St. Nicolaaskerk 300 jaar
 
                                             orgelbouwer: Apollonius Bosch (3e jaargang 3)
 
                                       - St. Jansklooster: Hendrik Visscher – Zuurbeek 10 I
 
                                       - Dialecten: plantennamen
 
7e jaargang nr. 2: juni 1991
 
                                       - St. Jansklooster: Hendrik Visscher – Zuurbeek 10 II
 
                                       - Blokzijl: bestuur en burgers fortresse           in de 16e, 17e en 18e eeuw I
 
7e jaargang nr. 3: sept. 1991
 
                                       - Vollenhove – opschudding 1702
 
                                       - Blokzijl – burgers en bestuur fortresse in de 16e, 17e en 18e eeuw II
 
                                       - St. Jansklooster: Hendrik Visscher – Zuurbeek 10 III
 
7e jaargang nr. 4: dec. 1991
 
                                       - Blokzijl – burgers en bestuur fortresse in de 16e, 17e en 18e eeuw III
 
8e jaargang nr. 1: maart 1992
 
                                       - Vollenhove: grafsteen gevonden aan binnenhaven
 
                                       - Wanneperveen: Jan de Lange
 
                                       - Dialecten: Vollenhoofse woordenlijst eind 18e eeuw
 
8e jaargang nr. 2: juni 1992
 
                                       - Blokzijl – turfhandel
 
                                       - Wanneperveen: politie en justitie ± 1835
 
                                       - Foto Wanneperveen – Veneweg ± 1920
 
                                       - Foto Wanneperveen – huis Jouk Heite en Femme Knol
 
                                              ± 1920
 
8e jaargang nr. 3: sept. 1992        
 
                                       - Kadoelen – koninklijke boerderij
 
                                              - Land van Vollenhove en de zãndkoele
 
8e jaargang nr. 4: dec. 1992         
 
                                       - Henri  Baron Sloet (adjudant Prins Alexander)
 
                                              - Stroïnk, Albertus François (dijkgraaf 1876-1956)
 
                                              - Foto Vollenhove School met de Bijbel – Kerkstraat
 
                                              - Vollenhove – twee brandspuiten 1728/1855
 
                                              - Foto Giethoorn (1910 en 1920)
 
9e jaargang nr. 1: maart 1992
 
                                       - Giethoorn – Gieterse scholen (1815)
 
                                              - Dwarsgracht/Giethoorn – een vaartochtje (1886)
 
                                              - Vollenhove – reisverslag 1914/1918 I
 
                                              - Foto -Vollenhove: ruïne van Toutenburg (1930)
 
                                                         - Vollenhove: Voorstraat
 
                                              - Dwarsgracht (foto) Onderwijzerswoning ± 1920
 
9e jaargang nr. 2: juni 1993         
 
                                       - Wanneperveen: landwegen/waterwegen/tollen/sluizen en       bruggen
 
                                       - St. Jansklooster – Klaas Slot
 
9e jaargang nr. 3: sept. 1993
 
                                       - Vollenhove – reisverslag 1914/1918 II
 
                                       - Blokzijl – de Doopsgezinden
 
                                       - Foto: havenkolk Blokzijl
 
                                       - Foto: Blokzijl (havenkolk) en Bierkade
 
9e jaargang nr. 4:   dec. 1993       
 
                                       - Brederwiede – boeren in Brederwiede ± 1800
 
                                       - Vollenhove: dubbele moord 1878
 
                                       - Foto Belt-Schutsloot ± 1938  3x

10e jaargang nr. 1: maart 1994
 
                                       - Ambt-Vollenhove – kerkelijke emancipatie 19e eeuw I
 
                                       - Verklaring naam: Umbalake (ommeland van Vollenhove)
 
                                       - Anton, baron Sloet van Oldruitenborgh (± 1866 – 1925)
 
                                       - Foto: Ambt-Vollenhove – Bonkenhave ±1940
 
                                             Vollenhove: Oppen Swolle 3 ± 1920
 
                                               Vollenhove: Uitspanning “De Moespot” 1920
 
10e jaargang nr. 2: juni 1994       
 
                                       - Ronduite aan de Arembergergracht
 
                                       - Vollenhove: Clara van Assisi – Clarenberg
 
                                       - Ambt-Vollenhove: kerkelijke emancipatie 19e eeuw II
 
10e jaargang nr. 3: sept 1994       
 
                                       - Blokzijl – de fortresse die stad wilde zijn
 
                                       - A.F. Stroïnk – dijkgraaf 1876 – 1956
 
                                              (zie ook: 8e jaargang nr. 4)
 
                                       - Wanneperveen: foto’s Oldehof 1933 – Oosteinde ± 1933
 
10e jaargang nr. 4: dec. 1994       
 
                                       - Blokzijl: de Blokzieligers ….. Franse Tijd (1795 – 1813)
 
                                       - Vollenhove: A.F. Stroïnk – herinneringen aan mijn moeder
 
                                       - Foto Giethoorn winter 1933 begrafenissen 1917
 
11e jaargang nr. 1: maart 1995
 
                                       - Vollenhove ± 1875
 
                                       - Vollenhove: Henri/Eb en jonker Tonny Old Ruitenborgh
 
                                       - Foto Blokzijl – Brouwerstraat ± 1932 / Noorderkaai
 
11e jaargang nr. 2: juni 1995       
 
                                       - Wanneperveen – Lucas Weite 1941 – 1950
 
                                       - Foto: “Ruimzeezicht” ± 1915 Vollenhove                           
 
                                       “Vollenhovia” VN 89
 
                                       - Vollenhove: sport in de jaren ‘20
 
11e jaargang nr. 3: sept. 1995      
 
                                       - Blokzijl – tumult in de synagoge ± 1810
 
                                       - Heetveld: begraafplaats 1854
 
                                       - St. Jansklooster: Frederik Drok (1800 – 1874)
 
                                       - Foto: Vollenhove: gemeentehuis / en havengezicht
 
11e jaargang nr. 4: dec. 1995       
 
                                       - Blokzijl – jaarverslagen 1830 – 1925
 
                                       - Vollenhove en Ambt: ambten en baantjes in de kerk 19e eeuw
 
                                       - Foto’s St. Jansklooster – Molensteeg / Geref. Kerk - Moespot
 
                                       - Foto: Blokzijl – brand in Blokzijl 1926
 
12e jaargang nr.1: maart 1996     
 
                                       - Belt Schutsloot 1904 verzet tegen gezag (pad)
 
                                       - Dialecten: Slachtboter (botermarkten)
 
                                       - Foto’s Giethoorn cafe’s ±1930
 
                                       - Wanneperveen: diaconieën Kolderveen/Dinxterveen
 
12e jaargang nr. 2: juni 1996       
 
                                       - Giethoorn – opgang/ondergang rietvlechtschool/Hylkema
 
                                       - Foto’s Blokzijl – ‘Molenbelt / Oude Postkantoor
 
                                      
 
12e jaargang nr. 3: sept 1996       
 
                                       - Watersnood 1825
 
                                       - Vollenhove – jeugdherinneringen (dialect)
 
                                       - Foto’s Wanneperveen: Schultehuis / Gemeentehuis / Molen
 
12e jaargang nr. 4: dec. 1996       
 
                                       - Vollenhove en Land 1496 – 1996: 500 jaar Tautenburg -
 
                                             Toutenburg
 
                                       - Belt-Schutsloot – windhoos 1860
 
                                       - Vollenhove: huwelijk Baron Slot van Oldruitenb. 1880

13e jaargang nr. 1: maart 1997    
 
                                       - St. Jansklooster – vuur houdt huis
 
                                       - Plannen tot droogmaking grote meren in de N.W.-hoek 19???
 
                                       - Foto’s Vollenhove 1914 (5x)
 
13e jaargang nr. 2: juni 1997       
 
                                       - Ambt Vollenhove, van Franse tot Duitse Tijd (1795 – 1945)
 
                                       - Foto’s Giethoorn (punters)
 
                                       - Foto’s Vollenhove (Landpoort ? 1727
 
13e jaargang nr. 3: sept. 1997      
 
                                       - Vollenhove – Amsterdam
 
                                       - St. Jansklooster – de Monnikenmolen
 
                                       - Foto’s Wanneperveen – Lozedijk + Veneweg (Haagjesbrug,
 
                                             Molenbrug 1905 / Alb. Bakker en familie
 
13e jaargang nr. 4: dec. 1997       
 
                                       - Wanneperveen (eerste jaren Venegers van 19e eeuw)
 
                                       - Vollenhove: de Toutenburg in de emblematiek
 
                                       - Foto’s Blokzijl – Hotel Weide/Brouwerstraat
 
14e jaargang nr. 1: maart 1998    
 
                                       - Vollenhove en Ambt – dokter Van Setten (1917 – 1991)
 
                                       - Vollenhove: De Sloet – relaties I
 
                                       - Foto’s Belt-Schutsloot 3x jaren veertig
 
14e jaargang nr. 2: juni 1998       
 
                                       - Blokzijl – allerlei verleden
 
                                       - Vollenhove – aanvulling op Sloet – relaties II
 
14e jaargang nr. 3: sept 1998       
 
                                       - Ambt –Vollenhove – Barsbeek: De Appelhof, eeuwenoude Boerderij
 
                                       - St. Jansklooster 600 jaar en een muur
 
                                       - Foto’s Ambt Vollenhove – de Krieger
 
14e jaargang nr. 4: dec 1998        
 
                                       - Wanneperveen/De Belt – kraggenslepers gearresteerd 1847
 
                                       - Vollenhoofse rijmpjes van Jan F. de Boer (1900 – 1995)
 
                                       - Foto’s Giethoorn (kamp Rotterdam) – dorpsgracht
 
15e jaargang nr. 1: maart 1999    
 
                                       - Jonen
 
                                       - Wateren en waternamen in N.W. Overijssel (boekbespreking)
 
                                       - Vollenhove – een gordelsluiting
 
                                       - Laatste oorlogsjaar in N.W. Overijssel (Wanneperveen)
 
15e jaargang nr. 2: juni 1999       
 
                                       - Vollenhove – Henk Jongman geb. 1921 – Leven in de vis
 
           
 
15e jaargang nr. 3: sept 1999       
 
                                       - Ambt-Vollenhove – “De Krieger”
 
                                       - Verhalen 2e wereldoorlog in dialect (Vollenhove en St. Jansklooster)
 
                                       - Vollenhove: waar werden de Vollenhoofse Joden begraven?
 
15e jaargang nr. 4: dec 1999        
 
                                       - Blokzijl – de watervloed van 1825
 
                                       - Vollenhove: George Westendorp – Carlos Westendorp
 
                                             17e eeuwse historicus    -   VN-vertegenwoordiger
 
                                       - Het oudste wapen van het geslacht Sloet
 
                                       - Foto’s St. Jansklooster – Kloosterweg / Vollenhove: Gereformeerde Kerk
 
16e jaargang nr. 1: maart 2000    
 
                                       - Giethoorn in 1900
 
                                       - De Rollecate
 
                                       - Paarden ongewenst (1772 – schoutambten)
 
                                       - Archeologie – belangstelling – Vollenhove/Blokzijl
 
16e jaargang nr. 2: juni 2000       
 
                                       - Schippers in de rietlanden (1940 – 1945)
 
                                       - Vollenhove: over putten en pompen
 
                                       - Foto’s Belt-Schutsloot 6x
 
 
16e jaargang nr. 3: sept 2000       
 
                                       - Vollenhove – de Durgerdammer vissers
 
                                       - Giethoorn – doopsgezinde Ds Schuurmans (1867-1942)
 
 
16e jaargang nr. 4: dec 2000        
 
                                       - Giethoorn: 650 jaar: de Flagellanten
 
                                       - Vollenhove – rond de visserij
 
                                                              - afsluiting van de Zuiderzee
 
 
17e jaargang nr 1: maart 2001     
 
                                       - Blokzijl – in het begin van de Bataafse Tijd 
 
                                       - Geslacht: Van der Linde
 
 
17e jaargang nr. 2: juni 2001       
 
                                       - St. Jansklooster – wie woonden aan ’t Beulakerpad?
 
                                       - 10 jaar Archeologie Werkgroep Brederwiede
 
                                       - Blokzijl – visserij
 
 
17e jaargang nr 3: sept 2001        
 
                                       - Franse kaarten van N.W. Overijssel
 
                                       - Kloostermarkt
 
                                       - Dialect: Zomertied
 
                                       - Foto’s: Giethoorn schip/klederdracht/doopsgezinde kerk/molen
 
                                       - Boekbespreking: Vollenhove en Schokland
 
 
17e jaargang nr. 4: dec. 2001       
 
                                       - Sporen in het landschap (houtwallen)  I
 
                                       - Vollenhove: familie Duyvendans
 
                                       - Giethoorn: dialect: “Wonen in de vliegerstart”
 
                                       - Vollenhove: woningen Westerholtstraat
 
 
18e jaargang nr. 1: maart 2002    
 
                                       - Vollenhove – strandbad bij Voorst
 
                                       - Sporen in het landschap: drinkpoelen II
 
                                       - Een loodje in het zand.
 
 
18e jaargang nr. 2: juni 2002       
 
                                       - Giethoorn – de “verdronken” klokken
 
                                       - Vollenhoofse vissers ter walvisvaart
 
                                       - Sporen in het landschap/Gracht van St. Janskamp III
 
                                       - Dialect Giethoorn
 
 
18e jaargang nr. 3: sept 2002       
 
                                       - Blokzijl – 1924 – 1927 staking bij “Zaogemeule” van Loos
 
                                       - Sporen in het landschap – stoebelten IV
 
                                      
 
18e jaargang nr. 4: dec 2002        
 
                                       - Wanneperveen: 500 jaar Hervormde Kerk
 
                                       - Vollenhove: 2 studenten in 1823
 
                                       - Archeologie: kleine bijlen – grote gevolgen
 
                                       - Giethoorn – Jan Kleene, de kleine bezorger
 
                                       - Foto’s Vollenhove (2x)
 
 
19e jaargang nr. 1: maart 2003    
 
                                       - Blokzijl – een voetbalrel 1930
 
                                       - Giethoorn in de beginne
 
                                       - Sporen in het landschap – Bonkenhavenbruggetje V
 
                                       - Dialect: Giethoorn – een winter
 
 
19e jaargang nr. 2: juni 2003       
 
                                       - Barsbeek – doodslag 1880
 
                                       - Vollenhove: huis Kerkstraat
 
                                       - Sporen in het landschap. Veengebiedjes op ’t Hoge Land VI
 
                                       - Strandbad De Voorst in Vollenhove
 
 
19e jaargang nr. 3: sept 2003       
 
                                       - Vollenhove: moordernaarspattien en moordenaarsteegien
 
                                       - Vollenhove: Rhemenshuizen, verdwenen havezate
 
                                       - Giethoorn/Wanneperveen: Jo en Albertje Meijer
 
                                       - Sporen in het landschap: stroomgebied Oerkuinder in het
 
                                             Leeuwterveld VII
 
 
19e jaargang nr. 4: dec 2003        
 
                                       - Wanneperveen, overval 7 juni 1943
 
                                       - Giethoorn – medische zorg
 
                                       - Giethoorn: postbestelling op een winterdag in 1955


20e jaargang nr. 1: maart 2004    
 
Vollenhove: 650 jaar Stadsrechten
 
20e jaargang nr. 2: juni 2004       
 
Blokzijl – Marmer voor Loos 1876 schipper
 
Giethoorn: speurtocht naar verleden
Maria en Katerina – 2 klokken
Sporen in het landschap: voetpaden Hoge Land VIII
Foto’s: Vollenhove – Bisschopstraat
 
 
20e jaargang nr. 3: sept 2004       
 
Vollenhove – “de mens wikt,…..” 1872 
 
Dwarsgracht en Jonen – ontsluiting
Jager en Koppers verlosten Dwarsgracht uit isolement.
Vollenhove: turf voor “de stoof” van de bisschop I
Vollenhove: Wat schonk Evert Maaskant aan de stad?
Sporen in het landschap: bloemen langs oude kust IX
 
20e jaargang nr. 4: dec. 2004       
 
Vollenhove: Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen
Plannen tot droogmaking grote meren in NW Hoek19e eeuw 
Vollenhove: turf voor “de stoof” van de bisschop II
 
21e jaargang nr. 1: maart 2005    
 
Vernieuwing omslag (tjasker)
Vollenhoofs erfgoed (50 topstukken)
Vollenhove: bewijs voor muntslag in het “Olde Huys”
Sporen in het landschap Zandrug van Barsbeek naar Belt Schutsloot X
Nieuwe boeken over Vollenhove
 
21e jaargang nr. 2: juni 2005       
 
Vollenhove – afscheid Marxveld (oudheidskamer)
100 jaar Vollenhoofsch Fanfare
Wanneperveen: Hendrik Bloemhof
Nog eens: Op Swol
Vollenhove: vondst van een steen met het woord “Munt”
Giethoorn: Uitgave Kadastrale Atlas 1832
 
21e jaargang nr. 3: sept. 2005      
 
100 geboortedag van Havanha (Hendrik van Heerde)
boeken: Garriet Jan en Annegien
Toelichting kwartierstaat: Lamberta Beld / De Lange
Dubbele knik in de Woldweg en het onderhoud van deze weg in 1468
Foto: Belt-Schutsloot (2x)
 
21e jaargang nr. 4: dec. 2005       
 
De familie Bannier in Vollenhove
Oorlogsherinneringen in Land-Veno
Sporen in het landschap nr. XI “Pikmeijerswetering”

22e jaargang nr. 1: maart 2006        
 
Revolutie in Giethoorn
Van Heerde: buiten of binnen de Landpoort?
Vollenhove, stad en vermaarde personen.

22e jaargang nr. 2: juni 2006       
 
In memoriam Tiemen Stegeman
Bewoners huisperceel tegenover de Doopsgezinde Kerk in Giethoorn-Zuid
Sporen in het landschap nr. XII Duiventillen
Cultuur Historisch Centrum – Land van Vollenhove

vervolg in Kondschap 2006-heden
 
 

Dedico ICT

Copyright © 2015. All Rights Reserved.