• Foto1
 • Foto10
 • Foto11
 • Foto12
 • Foto13
 • Foto14
 • Foto15
 • Foto16
 • Foto17
 • Foto18
 • Foto2
 • Foto3
 • Foto4
 • Foto5
 • Foto6
 • Foto7
 • Foto8
 • Foto9
In de Maand van de Geschiedenis vinden ook dit jaar evenementen plaats. 

Woensdag 12 oktober vertelt Henk van Heerde over Schokland, het voormalige eiland in de Zuiderzee waarvan 135 bewoners in 1859 immigrant waren in Vollenhove en daar een boost gaven aan de visserij. Voor hen een ramp, voor Vollenhove een zegen. Het gaat over de hele geschiedenis van dit Unesco Werelderfgoed, dus vanaf 6000 jaar geleden tot nu. En over de objecten over Schokland die nu het thema visserij in het Stadsmuseum aanvullen.
 
Dinsdag 18 oktober vertelt Henk de Zeeuw Over het ontstaan van het diverse landschap in het Land van Vollenhove. Vele krachten hebben het landschap in onze regio vormgegeven en een aantal daarvan zullen in deze presentatie de revue passeren: de ijstijd, de vroege ontginningen voor de landbouw, de rol van de bisschop en zijn ridders, de verveningen, het ontstaan van de Wieden, de rietteelt, het ontstaan van de polders en waterschap, werkverschaffing en herontginning, van gemengd bedrijf naar melkveehouderij, ruilverkaveling, intensivering van de landbouw, het ontstaan van de natuurparken. Na de pauze heeft hij het Over de ontwikkeling van de boerderijen in Land Veno:  hij laat de ontwikkeling zien vande boerderijen in deze regio van het primitieve woon-stal huis waar mensen en vee in één ruimte woonden in het jaar 900 tot de moderne ligboxenstal met apart woonhuis met alle voorzieningen in onze tijd. We laten zien hoe de boerderij en het wonen steeds werden aangepast aan de veranderingen in het landbouwbedrijf en de veranderende normen (en middelen) ten aanzien van het wonen. We bekijken ook hoe in de tijd verschillende type boerderijen zijn ontstaan (klein met bultrug, groot met dubbele baanders, met een dwarsvoorhuis, met hoger opgetrokken voorhuis, en dergelijke).
 
Donderdag 27 oktober is het onderwerp ‘Vollenhove aan de Zuiderzee’ met een prominente plek voor het strandpaviljoen aan de Voorst dat bestond van 1934-1946. Het ontstaan van de Zuiderzee door de ramp van 1165. Voor Vollenhover vissers was het een ramp in 1932, de afsluiting van de Zuiderzee. Ze kregen als genadeklap de drooglegging van de Noordoostpolder van 1937-1942 waardoor hun werkterrein verdween. Henk van Heerde is de spreker.
 
Op donderdag 10 november heten we onze donateurs van harte welkom in het museum voor een bijeenkomst met als thema ‘De Vollenhoofse vissersbuurt in oude foto’s’. Die vissersbuurt veranderde in de periode 1968-1972 in het ‘gat van Vollenhove’, een ramp veroorzaakt door het beleid van de toenmalige burgemeester. Henk van Heerde is de inleider, en we hopen op veel interactie met toehoorders om extra informatie te verzamelen.
 
De presentaties duren van 20 – 22 uur met halverwege een pauze. Entree voor elk van de eerste vier lezingen is € 5 (inclusief een kop koffie of thee). De laatste bijeenkomst is uitsluitend voor donateurs en is voor hen gratis. Zie hier om ook donateur te worden!
Zie ook het blad Kondschap van september.
Aanmelden is verplicht vanwege de beperkte ruimte, via reserveringen@chcvollenhove.nl of telefonisch tijdens openingsuren op tel. 0527-244413, eventueel mondeling aan de balie van het Stadsmuseum, Bisschopstraat 36 in Vollenhove. Zie ook Locatie en openingstijden.

 

Dedico ICT

Copyright © 2015. All Rights Reserved.