• Foto1
 • Foto10
 • Foto11
 • Foto12
 • Foto13
 • Foto14
 • Foto15
 • Foto16
 • Foto17
 • Foto18
 • Foto2
 • Foto3
 • Foto4
 • Foto5
 • Foto6
 • Foto7
 • Foto8
 • Foto9
Tentoonstellingen: de kerstgroepenexpositie met als thema ‘Volks-Kunst’ trok weer veel bezoekers uit de hele regio. Sommigen kwamen al voor de derde keer en vonden dit thema zeer geslaagd.  Ook de avondopenstellingen trokken veel bezoekers.
De voorbereidingen voor de expositie ‘Mon cher major’ die van april tot november 2018 is te zien, zijn in volle gang.  Het gaat over baron Anton Henri Sloet (1798-1871), die meevocht in de Slag bij Waterloo en adjudant van prins Alexander werd. Aan het hof, paleis het Loo in Apeldoorn, was hij druk met de valkenjacht en aan het einde van zijn carrière maakt hij in opdracht van koning Willem III een reis langs enkele Duitse hoven om het overlijden van Willem II aan te zeggen. Daarna woonde hij op de ouderlijke havezate Oldruitenborgh. Van al deze aspecten worden elementen getoond. Op 7 april is de officiële opening. Vanaf dan hebben we weer de bekende openingstijden.
 
Verdere activiteiten:
Op donderdag 22 maart zal opnieuw een lezing over bouwstijlen in Vollenhove worden gegeven door Jan Wester, gevolgd door een rondleiding langs de genoemde panden op zaterdag 24 maart. U kunt zich opgeven bij mevr. Netta Winter-Vis, tel. 0527-241663 of per e-mail reserveringen@chcvollenhove.nl. Dat geldt ook voor de donateuravond, voor u gratis, op donderdagavond 12 april om 20 uur. Na een korte lezing kunt u dan de nieuwe tentoonstelling bekijken. Ook de koffie en een drankje bieden we u graag aan. We willen in april nog meer lezingen houden, maar data en onderwerpen zijn nog niet bekend – volg hiervoor het nieuws op onze website, www.chcvollenhove.nl.
 
Organisatie:
We zijn overgegaan op een ander bestuursmodel dan destijds bij de oprichting was gekozen. Er is geen raad van toezicht meer, en er is een directeur benoemd (Jan Wester) die de dagelijkse leiding heeft. Het bestuur kan zich zo concentreren op beleidszaken. De statuten en het huishoudelijk reglement zijn hier op aangepast. Vanwege toenemende problemen om bruiklenen te verkrijgen van andere musea is besloten om het traject in te gaan dat moet leiden tot formele registratie als museum. Dat zal een aantal jaren in beslag nemen, vooral vanwege de achterstand in het collectieplan. De eerste stappen zijn echter gezet met een nieuw meerjarenbeleid inclusief missie en visie. In de nieuwe naam Stadsmuseum CHC Vollenhove komt het museumkarakter van de laatste jaren meer tot uitdrukking.
 
Vrijwilligers:
We zijn trots op al onze vrijwilligers en hun enthousiaste inzet. Albert Mooiweer, al 25 jaar actief voor Kondschap, is verkozen tot vrijwilliger van het jaar tijdens een gezellige bijeenkomst. We kunnen er nog meer gebruiken! Zo treedt eind dit jaar onze penningmeester af, statutair na drie termijnen – wie wordt zijn opvolger?
Kom eens langs of pak de telefoon om te praten hoe wij u een leuke vrijetijdsbesteding kunnen bezorgen, aangepast aan uw mogelijkheden qua tijd en talent.
 
En dan nog even dit:
In de maanden juli en augustus zal er weer een uitbreiding zijn van de openstelling op zaterdag, in de hoop op meer bezoekers, vooral dagjesmensen die hier komen wandelen of fietsen.  Er is een nieuwe folder om ze te verleiden, we verspreiden die naar diverse plekken in de omgeving. We willen ook graag meer groepen de bijzondere historie van Vollenhove laten zien. Zou dat iets zijn voor de vereniging waar u lid van bent, of voor uw familie – een leuke dag in Vollenhove? We denken graag met u mee.
 
 
Namens het bestuur van het Stadsmuseum CHC Vollenhove,
Henk van Heerde, voorzitter

Dedico ICT

Copyright © 2015. All Rights Reserved.