• Foto1
 • Foto10
 • Foto11
 • Foto12
 • Foto13
 • Foto14
 • Foto15
 • Foto16
 • Foto17
 • Foto18
 • Foto2
 • Foto3
 • Foto4
 • Foto5
 • Foto6
 • Foto7
 • Foto8
 • Foto9

Tentoonstellingen: Op de laatste zondagen van de maand gaven John Assink en Ben van Rosmalen rondleidingen in het CHC. Helaas waren er weinig deelnemers voor de rondleidingen. Ondanks de bijzonder vondsten uit Vollenhove was hier vanuit de stad ook nauwelijks interesse. Hetzelfde gold voor de achtergrond expositie van het beeld van Natasja Bennink en de schrijver H. van Heerde. Beide tentoonstellingen zijn beëindigd. Voor 2017 staat de tentoonstelling Welkom Schokkers gepland. Samensteller van deze expositie is Henk van Heerde.

Verdere activiteiten:

Het evenement Kerststallen zal starten op 17 december en duren t/m 7 januari. Meer dan 100 kerstgroepen van het echtpaar Wim Vellinga en Nelly Geerlings uit Heemstede zijn dan in Vollenhove te zien. Een aparte categorie vormen de blokbeelden, tafereeltjes uit één stuk gemaakt en prachtig houtsnijwerk uit Italië. Bij diverse huizen in de binnenstad zijn ook kersttaferelen te bewonderen. Het CHC zal op meerdere avonden in december open zijn

In juli werd de brochure ´Bodemschatten uit de Kop´ gepresenteerd en overhandigd door de wethouder Jacques Wagteveld aan Bettie van Noorloos, de directrice van de basisschool het Kompas in Vollenhove. Alle basisscholen in Steenwijkerland, Zwartsluis en een deel van de NOP hebben deze brochure ontvangen. De brochure is in het CHC te koop voor € 3,00. Nieuw is een “bedankkaart” die het bestuur heeft ontwikkeld. Hierop kunnen bezoekers aangeven of ze donateur en/of vrijwilliger willen worden. Ook andere nuttige info kan worden aangegeven. Het ligt in de bedoeling de kaart aan de bezoekers mee te geven.

Bezoekers: In de afgelopen maanden is het aantal bezoekers helaas gedaald. Met name het aantal donateurs liep terug. Het aantal bezoekers van buiten de stad en directe omgeving is juist toegenomen. Dat betekent dat we meer bekendheid hebben gekregen. De gasten zijn enthousiast over de collectie en de gastvrijheid. In de maanden september en oktober waren er weer diverse arrangementen en kwamen scholen op bezoek. In de komende jaren zullen we ons ook moeten toeleggen op de gasten uit o.a. België en Duitsland. We zien deze toeristenstroom groeien.

En dan nog even dit: We mogen ons gelukkig prijzen met twee nieuwe leden van de Raad van Toezicht. Namelijk de heren Jos Mooijweer, onderzoeksleider van de IJsselacademie en Stan Petrusa, oud-directeur van het Stads Museum Kampen. I.v.m. het vertrek per 1 januari van het bestuurslid John Assink zal er gezocht moeten worden naar een nieuw bestuurslid. Ook is er nog een vacature. Op het gebied van vrijwilligers met speciale kennis op het terrein van o.a. ICT, elektriciteit, sponsoring, kleding, restauratie en PR is dringend aanvulling nodig. Maar ook zoeken we gidsen en gastdames en heren om meer dagen open te kunnen zijn.

Werkgroepen: De werkgroep archeologie zal na het vertrek van John Assink worden overgenomen door Ben van Rosmalen. Voor versterking en de restauratie zal nog invulling moeten worden gevonden.

Namens het bestuur, Jan B. Wester (voorzitter)

Dedico ICT

Copyright © 2015. All Rights Reserved.